A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Kredyt inwestycyjny

pdf
 • O produkcie

  Podstawowy produkt kredytowy przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego w celu finansowania wydatków o charakterze długoterminowym.

 • Szczegóły oferty
  Przeznaczenie kredytu

  Środki pochodzące z kredytu inwestycyjnego mogą być przeznaczone na:

  • finansowanie planowanego deficytu budżetu JST,
  • spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,  
  • refinansowanie wydatków poniesionych w roku budżetowym, w którym jednostka samorządowa ubiega się o kredyt,
  • finansowanie innych przedsięwzięć i wydatków.
  Wypłata środków

  Uruchomienie kredytu inwestycyjnego może zostać dokonane w formie:

  • jednorazowej wypłaty,
  • linii kredytowej wypłacanej w transzach.

  Istnieje możliwość udzielenia przez BGK karencji w spłacie kapitału kredytu oraz odsetek.

  Oprocentowanie

  Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawki rynkowe i marżę banku ustalaną indywidualnie.

  Okres kredytowania

  Standardowy limit okresu kredytowania wydatków inwestycyjnych wynosi do 10 lat.

  W uzasadnionych przypadkach okres może zostać wydłużony zgodnie z wymaganiami SIWZ.

 • Warunki współpracy
  Warunki udzielenia kredytu

  Uzyskanie kredytu związane jest z koniecznością spełnienia przez stronę wnioskującą następujących warunków:

  • ustanowienie prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu,
  • posiadanie przez wnioskodawcę zdolności kredytowej,
  • w przypadku, gdy wnioskodawca deklaruje udział własny w finansowaniu przedsięwzięcia, udokumentowanie posiadania wkładu własnego w kredytowanym przedsięwzięciu.