A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Kredyty inwestycyjne

Oferta kredytów inwestycyjnych w BGK to sposób na pozyskanie długoterminowego finansowania projektów samorządowych o charakterze inwestycyjnym.

Kredyt inwestycyjny dla samorządów

Klasyczny produkt kredytowy wspierający jednostki samorządowe w realizacji planów inwestycyjnych

Kredyt na finansowanie projektów unijnych

Oferta finansowania projektów inwestycyjnych wspieranych środkami z budżetu Unii Europejskiej

Kredyty ze środków EBI na finansowanie rozwoju regionalnego

Kredyt ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego na finansowanie rozwoju regionalnego lub lokalnego

Kredyty na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Finansowanie wydatków związanych z usuwaniem skutków powodzi, osuwisk ziemnych i huraganów