Pożyczka udzielana przez BGK ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na finansowanie programów inwestycyjnych miast średniej wielkości.

Dla kogo?
Miasta średniej wielkości (50-100 tys. mieszkańców)
Na co?
Finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych

Pożyczka dla JST ze środków EBI pozwala na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych:

 • inwestycji wpisujących się w ogólny rozwój miast związanych z m.in. przeciwdziałaniem zmianom klimatu i zrównoważonym transportem (inwestycje realizowane w latach 2020-2024 ) – Urban Development Component
 • projektów bezpośrednio związanych z łagodzeniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 (realizowanych w okresie 22.02.2020-31.08.2022) – Health and Civil Protection Component
   

Finansowanie EBI obejmuje finansowanie potrzeb miast w następujących sektorach:

 • zrównoważony transport,
 • lokalna infrastruktura drogowa i bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • adaptacja do zmian klimatycznych,
 • budynki publiczne,
 • opieka zdrowotna,
 • integracja społeczna,
 • edukacja,
 • sport, rekreacja i turystyka,
 • placówki kultury i ochrona dziedzictwa kulturowego,
 • ochrona ludności przed skutkami pandemii COVID-19.

Finansowanie ze środków EBI nie obejmuje:

 • zakupu nieruchomości na sprzedaż/wynajem
 • zakupu gruntów
 • podatku VAT
Pożyczka ze środków EBI – zasady:
 • umowa podpisywana wyłącznie z BGK
 • finansowanie ze środków EBI można łączyć z innymi źródłami finansowania, w szczególności dotacjami UE
Korzyści pożyczki:
 • preferencyjne warunki cenowe w porównaniu z ofertą standardową
 • długi okres kredytowania - do 25 lat
 • odroczenie spłaty pożyczki do czasu zakończenia realizacji programu inwestycyjnego
 • współpraca bezpośrednio z BGK
Warunki udzielenia pożyczka ze środków EBI:
 • udział środków EBI do 70 proc. kosztów programu inwestycyjnego,
 • koszt pojedynczej inwestycji wchodzącej w skład programu powinien mieć równowartość do 50 mln EUR.
   

Uzyskaj więcej informacji o finansowaniu i skontaktuj się z najbliższym Regionem BGK.

Kontakt

Bank Gospodarstwa Krajowego
VARSO 2
ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa
Tel. 801 598 88822 475 88 88