Powrót

Kredyt ze środków EBI na finansowanie rozwoju regionalnego

Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na finansowanie rozwoju regionalnego.

 

Dla kogo? Samorządy

 

Na co?  

Finansowanie rozwoju regionalnego, w tym:

 • przedsięwzięć ważnych dla lokalnych społeczności, takich jak budowa dróg, sieci wodno-kanalizacyjnych, placówek edukacyjnych i ochrony zdrowia
 • inwestycji w rozwój gospodarki opartej na wiedzy i poprawę jej konkurencyjności

Finansowanie ze środków EBI nie obejmuje:

 • spłaty innych kredytów
 • zakupu nieruchomości na sprzedaż lub wynajem

Oferujemy finansowanie rozwoju lokalnego i regionalnego w ramach kredytu inwestycyjnego ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), którego zastosowanie pozwala na obniżenie kosztów kredytu.

Finansowanie inwestycji środkami EBI można łączyć z dotacjami unijnymi i innymi kredytami udzielanymi przez BGK.

Umowa podpisywana jest wyłącznie z BGK.

 • preferencyjne warunki cenowe w porównaniu z ofertą standardową,
 • możliwość łączenia kredytu z innymi preferencyjnymi formami finansowania.

Finansowanie kredytem inwestycyjnym ze środków EBI pozwala na:

 • realizację ważnych dla społeczności lokalnych przedsięwzięć inwestycyjnych przyczyniających się do zmniejszenia luki infrastrukturalnej (np. budowa dróg, sieci wodno-kanalizacyjnych, placówek edukacyjnych, budowa i modernizacja placówek ochrony zdrowia),
 • realizację inwestycji innowacyjnych i przedsięwzięć przyczyniających się do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i wspierających długookresową konkurencyjność gospodarki europejskiej.

Finansowanie środkami EBI w BGK to oprócz niższej ceny:

 • odroczenie spłaty kapitału do czasu zakończenia inwestycji i uzyskania odpowiednich przychodów,
 • długi okres kredytowania dostosowany do specyfiki inwestycji,
 • wysoka kwota kredytu,
 • pewność długoterminowej i stabilnej współpracy z polskim bankiem, którego misją jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.
 • łączny koszt inwestycji nie może być niższy niż równowartość 40 tys. EUR i nie może przekraczać równowartości 25 mln EUR,
 • zaangażowanie środków EBI nie może przekraczać 50% wartości przedsięwzięcia.

Finansowaniu środkami EBI nie podlega w szczególności:

 • refinansowanie kredytów,
 • zakup nieruchomości na sprzedaż lub wynajem.