Powrót

Kredyt ze środków EBI na finansowanie rozwoju regionalnego

Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) na finansowanie rozwoju regionalnego.

Dla kogo?

Samorządy

Na co?

Finansowanie rozwoju regionalnego

Finansowanie EBI obejmuje:

 • przedsięwzięcia ważne dla lokalnych społeczności, takich jak budowa dróg, sieci wodno-kanalizacyjnych, placówek edukacyjnych i ochrony zdrowia
 • inwestycje w rozwój gospodarki opartej na wiedzy i poprawę jej konkurencyjności

Finansowanie ze środków EBI nie obejmuje:

 • spłaty innych kredytów
 • zakupu nieruchomości na sprzedaż lub wynajem

O produkcie

Kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – zasady:

 • umowa podpisywana jest wyłącznie z BGK
 • finansowanie inwestycji środkami EBI można łączyć z dotacjami unijnymi i innymi kredytami udzielanymi przez BGK

Kredyt ze środków EBI na finansowanie rozwoju regionalnego – korzyści:

 • preferencyjne warunki cenowe w porównaniu z ofertą standardową
 • wysoka kwota kredytu
 • okres kredytowania dostosowany do cech inwestycji
 • odroczenie spłaty kapitału do czasu zakończenia inwestycji i uzyskania przychodów
 • współpraca tylko z BGK

Jak korzystać?

Warunki udzielenia kredytu ze środków EBI:

 • łączny koszt inwestycji powinien mieć równowartość od 40 tys. do 25 mln euro
 • zaangażowanie środków EBI nie może przekraczać 50 proc. wartości przedsięwzięcia