Pomostowy

Kredyt pomostowy obejmuje finansowanie kosztów kwalifikowanych projektu objętych dofinansowaniem.

Uzupełniający

Kredyt uzupełniający obejmuje finansowanie kosztów niekwalifikowanych projektu nieobjętych dofinansowaniem.

Etapowy

Kredyt etapowy umożliwia finansowanie kosztów kwalifikowanych objętych dofinansowaniem w formie płatności zaliczkowych.