Finansowanie projektów realizowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Dla kogo?
Samorządy, duże przedsiębiorstwa
Na co?
Finansowanie pomostowe lub uzupełniające kosztów projektów unijnych

Finansowanie projektów unijnych – zasady:

 • kredyt udzielany jest w złotych polskich
 • oprocentowanie jest oparte o stawki rynkowe, a swoją marżę banki ustalają same
 • udział własny JST nie jest konieczny; kredyt umożliwia finansowanie do 100 proc. kosztów projektu
 • standardowy okres, na jaki zawierana jest umowa kredytu, wynosi do 10 lat (w uzasadnionych przypadkach może być on dłuższy)
 • BGK może udzielić karencji w spłacie kapitału kredytu oraz odsetek

 

Środki  mogą zostać przeznaczone na finansowanie pomostowe lub uzupełniające kosztów projektów unijnych. Mogą to być koszty:

 • kwalifikowane objęte dofinansowaniem
 • kwalifikowane nieobjęte dofinansowaniem
 • niekwalifikowane

 

Kredyt pod dotacje UE – warunki udzielania:

 • potwierdzenie zdolności kredytowej
 • ustanowienie prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu
 • udokumentowany wkład własny w finansowaniu projektu (jeśli jest)