Kredyt inwestycyjny dla JST

Produkt kredytowy przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego w celu finansowania wydatków o charakterze długoterminowym.

Kredyt ze środków EBI na finansowanie rozwoju regionalnego

Finansowanie kredytem inwestycyjnym ze środków EBI pozwala na realizację ważnych dla społeczności lokalnych przedsięwzięć inwestycyjnych.

Kredyt na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Skorzystaj z preferencyjnych warunków kredytu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Wykup wierzytelności

Oferujemy alternatywę dla klasycznej formy finansowania, która pozwala na sprzedaż należności wynikających z realizowanych kontraktów przed terminem ich wymagalności.

Pożyczka z Funduszu Dostępności

BGK udziela preferencyjnych pożyczek na likwidację barier architektonicznych, co ma zapewnić dostępność budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami.