Pożyczki z PROW 2014-2020 (pożyczki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich)

Jednostki samorządu terytorialnego (gminy, związki międzygminne, powiaty, związki powiatów), mogą otrzymać, w formie pożyczki udzielanej przez BGK, środki z budżetu państwa na finansowanie kosztów kwalifikowalnych.

Pożyczka termomodernizacyjna z projektu Jeremie 2 dla województwa łódzkiego

Wykorzystaj finansowanie ze środków unijnych na przedsięwzięcia ukierunkowane na wsparcie inwestycji w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej.