Dla kogo?

Partnerzy prywatni (przedsiębiorcy) i/lub podmioty publiczne (np. samorządy, spółki komunalne)

Na co?

Realizacja inwestycji publicznych

O produkcie

Aktywnie wspieramy finansowanie projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Nasi eksperci podzielą się z Tobą swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie wymogów, które musi spełnić projekt, aby otrzymać finansowanie bankowe. Są oni także gotowi włączyć się w rozmowy z zamawiającym na wstępnym etapie strukturyzacji projektu - etapie układania projektu po stronie publicznej.

Przykładowymi sektorami realizacji projektów PPP są: drogi, linie tramwajowe, projekty rewitalizacyjne, termomodernizacja budynków, gospodarka odpadami, ciepłownictwo, sektor wodno-kanalizacyjny, ochrona zdrowia, sport i rekreacja i inne.

Finansowanie możesz otrzymać jeśli jesteś partnerem prywatnym (przedsiębiorcą) i/lub reprezentujesz podmiot publiczny (np. samorząd, spółkę komunalną) w rozumieniu Ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Dostępne instrumenty finansowe

 • kredyt inwestycyjny
  • dla partnera prywatnego na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych
  • dla spółki celowej utworzonej przez partnera prywatnego oraz podmiot publiczny realizującej projekt inwestycyjny
 • kredyt na sfinansowanie podatku VAT, który należny jest w momencie oddania obiektu do użytkowania
 • kredyt obrotowy na sfinansowanie VAT w okresie budowy
 • kredyt pomostowy na sfinansowanie wkładu własnego partnera prywatnego przy adekwatnym zabezpieczeniu (gwarancja bankowa)
 • wykup wierzytelności od spółki realizującej projekt w formule PPP

Możliwy okres finansowania

 • dla kredytów inwestycyjnych dopasowany jest do okresu trwania umowy o PPP z zachowaniem zapasu („debt tail”)
 • dla wykupów wierzytelności:
  • w przypadku stałej stopy dyskontowej do 10 lat
  • w przypadku zmiennej stopy dopasowany jest do okresu trwania umowy o PPP

Kwota kredytu

 • dla kredytów inwestycyjnych – minimum 20 mln PLN
 • dla wykupów wierzytelności – minimum 2 mln PLN

Waluta kredytu jest dopasowana do konkretnego projektu przy uwzględnieniu waluty generowanych przychodów i kontraktów wykonawczych.

Kontakt

Jesteś zainteresowany finansowaniem przedsięwzięcia PPP? Skontaktuj się bezpośrednio z najbliższym oddziałem BGK i porozmawiaj o możliwościach współpracy: