Dla kogo?

Samorządy, mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, instytucje publiczne.

Na co?

Realizacja inwestycji publicznych.

BGK realizując założenia strategii aktywnie wspiera finansowanie projektów partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

Eksperci banku wspierają zainteresowanych inwestorów prywatnych swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie wymogów, które powinien spełnić projekt w celu pozyskania finansowania bankowego i w uzasadnionych przypadkach gotowi są włączyć się w rozmowy z zamawiającym na wstępnym etapie strukturyzacji projektów.

Przykładowe sektory realizacji projektów PPP: drogi, linie tramwajowe, projekty rewitalizacyjne, termomodernizacja budynków, gospodarka odpadami, ciepłownictwo, sektor wodno-kanalizacyjny, ochrona zdrowia i inne.

Dostępne instrumenty finansowe

 • Kredyt inwestycyjny:
  • dla spółki celowej (utworzonej przez partnera prywatnego lub przez JST i partnera prywatnego) na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych
  • dla istniejącej spółki komunalnej (z udziałem kapitałowym partnera prywatnego) realizującej projekt inwestycyjny
 • Kredyt na sfinansowanie podatku VAT należnego w momencie oddania obiektu do użytkowania („handover VAT”)
 • Kredyt obrotowy na sfinansowanie VAT w okresie budowy
 • Kredyt pomostowy na sfinansowanie wkładu własnego partnera prywatnego przy adekwatnym zabezpieczeniu (gwarancja bankowa)
 • Wykup wierzytelności od spółki realizującej projekt w formule PPP

Możliwy okres finansowania

 • dla kredytów inwestycyjnych okres dopasowany do okresu trwania umowy PPP z zachowaniem zapasu („debt tail”)
 • dla wykupów wierzytelności:
  • w przypadku stałej stopy dyskontowej do 10 lat;
  • w przypadku zmiennej stopy dopasowany do okresu trwania umowy PPP

Kwota kredytu

 • dla kredytów inwestycyjnych – minimum 20 mln PLN
 • dla wykupów wierzytelności – minimum 2 mln PLN

Waluta kredytu – dopasowana do konkretnego projektu przy uwzględnieniu waluty generowanych przychodów i kontraktów wykonawczych.

Kontakt

Jesteś zainteresowany ofertą dla jednostek samorządu terytorialnego? Skontaktuj się bezpośrednio z najbliższym oddziałem BGK i porozmawiaj o możliwościach współpracy: