Kredyty inwestycyjne

Zapoznaj się z ofertą kredytów inwestycyjnych przygotowanych dla jednostek samorządu terytorialnego, które pomogą w długoterminowym finansowaniu projektów inwestycyjnych – w tym również projektów dofinansowanych ze środków europejskich.

Finansowanie ze środków unijnych

Samorządy mogą skorzystać z finansowania ze środków unijnych. Dowiedz się, na co Twoja gmina może wykorzystać dodatkowe fundusze z pożyczek unijnych. 

Obligacje

Oferta obligacji skarbowych dla jednostek samorządu terytorialnego. 

Bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat

Program bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa, którego celem jest zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych oraz lokali i pomieszczeń z zakresu pomocy społecznej

Finansowanie projektów PPP

Finansowanie projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Kredyt na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Preferencyjny kredyt na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, takich jak powodzie, osuwiska ziemne i huragany.