A A A Wersja kontrastowa
BGK Linia 801 598 888, 22 599 8888

Fundusze i programy

Bank Gospodarstwa Krajowego, jako kluczowa instytucja polskiego systemu finansowego, realizuje zadania o znaczeniu strategicznym dla rozwoju jednostek samorządu terytorialnego.

Aktualnie, w oparciu o upoważnienia ustawowe lub przepisy wynikające z dyspozycji rządowych , BGK prowadzi następujące działania:

Fundusz termomodernizacji i remontów

Pomoc finansowa dla realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe oraz wypłata rekompensat dla właścicieli budynków mieszkalnych, w których były lokale kwaterunkowe

Wsparcie budownictwa socjalnego z Funduszu Dopłat

Wsparcia tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych

Dopłaty do kredytów na usuwanie skutków powodzi, osuwisk i huraganów

Dopłaty do oprocentowania kredytów na usuwanie skutków żywiołów

Pożyczki w ramach Programu rozwoju obszarów wiejskich

Finansowanie projektów podnoszących jakość życia i poziom gospodarczy obszarów wiejskich

Program wspierania społecznego budownictwa czynszowego

Wsparcie TBS i spółdzielni mieszkaniowych w rozwoju budownictwa mieszkaniowego

Inwestycje dla Polski

Wspieranie dynamiki inwestycji w projekty infrastrukturalne

Plan Junckera

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych

Fundusz Municypalny

Współfinansowanie gminnych inwestycji w obszarze nieruchomości