Dla kogo?

Jednostek samorządu terytorialnego

Na co?

Finansowanie działalności bieżącej i deficytów budżetowych

O produkcie

Kredyt w rachunku kredytowym dla samorządów. 

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym samorządy mogą przeznaczyć na

 • pokrycie przejściowego deficytu budżetu jednostek samorządu terytorialnego, występującego w danym roku, a w szczególności:
 • finansowanie bieżących zobowiązań samorządu
 • spłatę istniejącego krótkoterminowego zadłużenia w innym banku lub BGK
 • finansowanie planowanego deficytu budżetu samorządowego
 • spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów 
 • refinansowanie wydatków, które samorząd poniósł w tym samym roku budżetowym, w którym ubiega się o kredyt
 • finansowanie innych wydatków.

Szczegóły oferty

Jak można wypłacić środki z kredytu w rachunku kredytowym dla samorządów?

 • jednorazowo lub w transzach z nieodnawialnej linii kredytowej
 • wielokrotnie z odnawialnej linii kredytowej do wysokości przyznanego limitu kredytowego

Waluta kredytu

Kredytu obrotowego w rachunku kredytowym dla samorządów udzielamy wyłącznie w złotych polskich.

Oprocentowanie

Oprocentowanie kredytu w rachunku kredytowym dla samorządów bazuje na rynkowych stawkach i marży banku, którą ustalamy indywidualnie.

Okres kredytowania

Standardowy okres spłaty kredytu obrotowego w rachunku kredytowym dla samorządów wynosi:

 • do 12 miesięcy – jeśli ze środków z kredytu samorząd pokryje przejściowy deficyt budżetowy (kredyt należy spłacić w tym samym roku budżetowym, w którym go udzieliliśmy)
 • do 36 miesięcy – w pozostałych przypadkach
 • powyżej 36 miesięcy – w uzasadnionych przypadkach, rozpatrywanych indywidualnie

 

Możemy udzielić karencji w spłacie kapitału kredytu i odsetek.

Warunki współpracy

Warunki udzielenia kredytu

Aby uzyskać kredyt w rachunku kredytowym, jednostki samorządu terytorialnego muszą:

 • mieć zdolność kredytową
 • ustanowić prawne zabezpieczenie spłaty kredytu

Zobacz także inne produkty z kategorii Inwestycje.

Kredyt inwestycyjny dla samorządów.