Dla kogo?

Jednostek samorządu terytorialnego

Na co?

Finansowanie działalności bieżącej i deficytów budżetowych

O produkcie

Kredyt odnawialny dla samorządów w rachunku bieżącym.

Kredytu obrotowy w rachunku bieżącym samorządy mogą przeznaczyć na

 • pokrycie przejściowego deficytu budżetu jednostek samorządu terytorialnego, występującego w danym roku, a w szczególności:
  • finansowanie bieżących zobowiązań samorządu
  • spłatę istniejącego krótkoterminowego zadłużenia w innym banku lub BGK
 • finansowanie planowanego deficytu budżetu samorządowego
 • spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów  
 • refinansowanie wydatków, które samorząd poniósł w tym samym roku budżetowym, w którym ubiega się o kredyt
 • finansowanie innych wydatków

Szczegóły oferty

Jak można wypłacić środki z kredytu w rachunku bieżącym dla samorządów?

Wpływy pieniężne na rachunek bieżący automatycznie obniżają zadłużenie i zwiększają dostępną kwotę kredytu. Można wielokrotnie wykorzystywać środki do wysokości przyznanego limitu kredytowego.

Waluta kredytu, oprocentowanie i okres kredytowania

 • Kredytu obrotowego w rachunku bieżącym dla samorządów udzielamy wyłącznie w złotych polskich.
 • Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym dla samorządów bazuje na rynkowych stawkach i marży banku, którą ustalamy indywidualnie.
 • Okres spłaty kredytu obrotowego w rachunku bieżącym uzależniony jest od celu, na jaki przeznaczone jest finansowanie, i standardowo wynosi:
  • do 12 miesięcy – jeśli ze środków z kredytu samorząd pokryje przejściowy deficyt budżetowy (kredyt należy spłacić w tym samym roku budżetowym, w którym go udzieliliśmy)
  • do 36 miesięcy – w pozostałych przypadkach
  • powyżej 36 miesięcy – w uzasadnionych przypadkach, rozpatrywanych indywidualnie
 • Możemy udzielić karencji w spłacie kapitału kredytu i odsetek.

Warunki współpracy

Warunki udzielenia kredytu

Aby uzyskać kredyt w rachunku bieżącym, jednostki samorządu terytorialnego muszą:

 • mieć zdolność kredytową
 • ustanowić prawne zabezpieczenie spłaty kredytu

 

Zobacz także inne produkty z kategorii Inwestycje.