Dla kogo?
Jednostek samorządu terytorialnego
Na co?
Finansowanie działalności bieżącej i deficytów budżetowych

Kredyt odnawialny dla samorządów w rachunku bieżącym.

Kredytu obrotowy w rachunku bieżącym samorządy mogą przeznaczyć na:
 • pokrycie przejściowego deficytu budżetu jednostek samorządu terytorialnego, występującego w danym roku, a w szczególności:
  • finansowanie bieżących zobowiązań samorządu
  • spłatę istniejącego krótkoterminowego zadłużenia w innym banku lub BGK
 • finansowanie planowanego deficytu budżetu samorządowego
 • spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów  
 • refinansowanie wydatków, które samorząd poniósł w tym samym roku budżetowym, w którym ubiega się o kredyt
 • finansowanie innych wydatków
Jak można wypłacić środki z kredytu w rachunku bieżącym dla samorządów?

Wpływy pieniężne na rachunek bieżący automatycznie obniżają zadłużenie i zwiększają dostępną kwotę kredytu. Można wielokrotnie wykorzystywać środki do wysokości przyznanego limitu kredytowego.

Waluta kredytu

Kredytu obrotowego w rachunku bieżącym dla samorządów udzielamy wyłącznie w złotych polskich.

Oprocentowanie

Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym dla samorządów bazuje na rynkowych stawkach i marży banku, którą ustalamy indywidualnie.

Okres kredytowania

Okres spłaty kredytu obrotowego w rachunku bieżącym uzależniony jest od celu, na jaki przeznaczone jest finansowanie, i standardowo wynosi:

 • do 12 miesięcy – jeśli ze środków z kredytu samorząd pokryje przejściowy deficyt budżetowy (kredyt należy spłacić w tym samym roku budżetowym, w którym go udzieliliśmy)
 • do 36 miesięcy – w pozostałych przypadkach
 • powyżej 36 miesięcy – w uzasadnionych przypadkach, rozpatrywanych indywidualnie

Możemy udzielić karencji w spłacie kapitału kredytu i odsetek.

Warunki udzielenia kredytu

Aby uzyskać kredyt w rachunku bieżącym, jednostki samorządu terytorialnego muszą:

 • mieć zdolność kredytową
 • ustanowić prawne zabezpieczenie spłaty kredytu

Zobacz także inne produkty z kategorii Inwestycje.