Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym jest kredytem odnawialnym. 

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Jednostki samorządu terytorialnego mogą w elastyczny sposób kredytować działalność bieżącą i przejściowe braki deficytów budżetowych.