Powrót

Pożyczka na efektywność energetyczną (woj. małopolskie)

 • ​​​​​​pożyczka w województwie małopolskim

 • o finansowaniu od 100 tys. do 1,8 mln zł

 • dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, Towarzystw Budownictwa Społecznego, jednostek samorządu terytorialnego i podległym im podmiotom

 • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe

 • oprocentowanie od 0,15 proc. w skali roku
 • Inwestycja musi być zlokalizowana w granicach administracyjnych województwa małopolskiego.
 • Finansowane będą projekty z zakresu modernizacji energetycznej budynków, zwiększające efektywność energetyczną o co najmniej 25 proc. oszczędności energii końcowej, natomiast preferowane będą projekty z zakresu głębokiej modernizacji energetycznej o efektywności powyżej 60 proc.

Warunki

 • Uzyskanie wsparcia możliwe dla projektów z zakresu modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w tym zgodność celów projektu z celami określonymi w posiadanych przez gminę, na terenie której będzie dokonywana inwestycja, Planu gospodarki niskoemisyjnej lub Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP – Sustainable Energy Action Plan).
 • Warunkiem poprzedzającym realizację inwestycji i udzielenia wsparcia Ostatecznym Odbiorcom jest przeprowadzenie audytu energetycznego  ex ante, mającego na celu zdobycie odpowiedniej wiedzy o profilu istniejącego zużycia energii danego budynku lub zespołu budynków oraz określenie i skwantyfikowanie możliwości opłacalnych ekonomicznie oszczędności energetycznych i możliwych do wprowadzenia rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. Zakres rzeczowy oraz poziom poprawy efektywności energetycznej każdej inwestycji (budynku/budynków) powinny być zgodne i wynikać z wyliczeń przedstawionych w audytach energetycznych ex-ante.
 • Pożyczka udzielana jest po pozytywnym zweryfikowaniu zgodności inwestycji z celami, na które przewidziano wsparcie oraz pozytywnym zweryfikowaniu zgodności z celami Planu gospodarki niskoemisyjnej lub Planem działań na rzecz zrównoważonej energii (tzw. SEAP) na danym obszarze.

Cel finansowania

 • Przedsięwzięcia ukierunkowane na wsparcie inwestycji w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych mieszkaniowych wraz z wymianą źródeł ciepła, z możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii, w tym w szczególności:

a)      ocieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz stropów;

b)       wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przegrody przeźroczyste (fasady przeszklone, świetliki, atria, ogrody zimowe) oraz oświetlenia na energooszczędne (w częściach wspólnych budynku;

c)       przebudowa/modernizacja systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła, podłączeniem do niego lub modernizacją przyłącza, podłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacja systemów chłodzących;

d)      zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania budynkiem;

e)      budowa lub modernizacja wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła;

f)       instalacja mikrokogeneracji/ mikrotrigeneracji na potrzeby własne;

g)      wykorzystanie technologii OZE w budynkach, przy założeniu, iż do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej oddana będzie wyłącznie niewykorzystana część energii elektrycznej.

 • okres spłaty: do 20 lat
 • okres karencji: do 9 miesięcy

Historie klientów

Sprawdź, jak przedsiębiorcy wykorzystali pożyczkę na efektywność energetyczną. Poznaj historię Spółdzielni Mieszkaniowej "Ceramik".

Logo Małopolskiej Pożyczki, Logo Banku Gospodarstwa Krajowego. Dzięki pożyczce unijnej poprawiliśmy efektywność energetyczną budynku mieszkalnego. – Paweł Nikiel Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ceramik”, Kraków. Logo: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Flaga Rzeczpospolitej Polskiej, logo Małopolska, Flaga Unii Europejskiej, Unie Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.Kontakt:

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A
ul. Kordylewskiego 11, 32-542 Kraków

Nabór został wstrzymany. Prosimy o kontakt z instytucją finansującą.

E-mail: [email protected]
Tel.: 12 617 66 69, 12 617 66 28, 12 617 66 29,
12 617 66 32, 12 417 74 19,
12 417 74 20 lub 12 417 74 21
 

Alior Bank S.A.

  

Katarzyna Ciembka
ul. prof. Życzkowskiego 20,
31-864 Kraków

E-mail: [email protected]
Tel.: +48 785 809 598