Premia remontowa z Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia remontowe.

Premia termomodernizacyjna z Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne.

Pożyczka Jessica2 dla województwa wielkopolskiego

Pożyczka na przedsięwzięcia zwiększające efektywność energetyczną w budownictwie.

Pożyczka na efektywność energetyczną z projektu Małopolska Pożyczka

Pożyczka na modernizację budynków (ocieplenie ścian, wymiana okien i drzwi, przebudowa systemów grzewczych itp.)

Pożyczka na efektywność energetyczną w sektorze mieszkaniowym z projektu Inwestycje, Innowacje, Energetyka dla województwa dolnośląskiego

Pożyczka na poprawę efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych opartych o system zarządzania energią.

Pożyczka na produkcję i dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych z projektu Inwestycje, Innowacje, Energetyka dla województwa dolnośląskiego

Pożyczka na przedsięwzięcia, które mają na celu zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Pożyczka na termomodernizację z projektu Jeremie 2 dla województwa łódzkiego

Wykorzystaj finansowanie ze środków unijnych na przedsięwzięcia ukierunkowane na wsparcie inwestycji w zakresie głębokiej modernizacji energetycznej.

Pożyczka Termomodernizacyjna z projektu przedsiębiorcze Podlaskie

Pożyczka na realizację przedsięwzięć związanych z kompleksową, tzn. głęboką modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych w województwie podlaskim.