A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Samorządy

BGK od lat wspiera jednostki samorządu terytorialnego oferując kompleksowy zestaw nowoczesnych usług bankowych dopasowanych do specyficznych potrzeb samorządów i zależnych od nich podmiotów.

Rachunki bankowe

Produkty wspierające finansowanie działalności bieżącej jednostek samorządowych

Lokaty

Produkty lokacyjne dla jednostek samorządowych

Kredyty krótkoterminowe

Produkty wspierające finansowanie działalności bieżącej jednostek samorządowych

Kredyty inwestycyjne

Usługi finansowania projektów inwestycyjnych realizowanych samodzielnie lub współfinansowanych ze środków unijnych

Poręczenia i gwarancje

Szeroka oferta produktów poręczeniowych i gwarancyjnych dla samorządów

Fundusze i programy

Programy wsparcia samorządów ze środków budżetowych

Produkty skarbowe

Zestaw sprawdzonych instrumentów służących zarządzaniu ryzykiem walutowym i procentowym

Finansowanie projektów PPP

Instrumenty finansowe dla projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Obligacje

Usługi organizacji emisji i skup samorządowych papierów wartościowych

Jessica2

Finansowanie inwestycji w Wielkopolsce

Usługi powiernicze

Obsługa rachunków depozytowych dla samorządów

SPLIT PAYMENT W OBSŁUDZE PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

W celu udostępnienia przez bank mechanizmu podzielonej płatności mającego zastosowanie do przyjmowania płatności na rachunek kredytowy – prosimy o kontakt z doradcą klienta lub Infolinią BGK
801 598 888, 22 599 8888.

Wykup wierzytelności

Alternatywa dla klasycznej formy finansowania