BGK https://www.bgk.pl pl_PL Fri, 27 Nov 2020 19:39:54 +0100 Fri, 27 Nov 2020 19:39:54 +0100 Bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/bezzwrotne-wsparcie-budownictwa-z-funduszu-doplat/ Bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat https://www.bgk.pl/samorzady/mieszkalnictwo/bezzwrotne-wsparcie-budownictwa-z-funduszu-doplat/ Raporty bieżące https://www.bgk.pl/dla-klienta/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/ Ankieta podpis kwalifikowany https://www.bgk.pl/ankieta-podpis-kwalifikowany/ Ankieta podpis kwalifikowany thx page https://www.bgk.pl/ankieta-podpis-kwalifikowany-thx-page/ Godziny graniczne przyjmowania zleceń płatniczych https://www.bgk.pl/dla-klienta/godziny-graniczne-przyjmowania-zlecen-platniczych/ Godziny graniczne przyjmowania zleceń płatniczych w BGK https://www.bgk.pl/informacje/godziny-graniczne-przyjmowania-zlecen-platniczych-w-bgk/ Wielkie historie małych biznesów https://www.bgk.pl/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/inwestycje/finansowanie-ze-srodkow-krajowych/pozyczka-na-rozwoj-turystyki/polska-wschodnia-wielkie-historie-malych-biznesow/ Transakcja Swap Walutowy na Stopę Procentową (Transakcja CIRS) https://www.bgk.pl/mikro-male-i-srednie-przedsiebiorstwa/produkty-skarbowe/zarzadzanie-ryzykiem-stopy-procentowej/transakcja-swap-walutowy-na-stope-procentowa-transakcja-cirs/ Transakcja Swap Walutowy na Stopę Procentową (Transakcja CIRS) https://www.bgk.pl/samorzady/produkty-skarbowe/zarza%CC%A8dzanie-ryzykiem-stopy-procentowej/transakcja-swap-walutowy-na-stope-procentowa-transakcja-cirs/