Rozwój mieszkalnictwa

4 stycznia 2021 r. została ogłoszona nowa ustawa mieszkaniowa wprowadzająca zmiany, dzięki którym samorządy, towarzystwa budownictwa społecznego/społeczne inicjatywy mieszkaniowe, spółki gminne i spółdzielnie mieszkaniowe dostaną większe wsparcie na budowę mieszkań. Dzięki temu powstanie więcej mieszkań czynszowych. W efekcie skrócą się kolejki Polaków czekających na mieszkanie na wynajem z umiarkowanym czynszem, spółdzielcze lokatorskie, komunalne czy socjalne.

Zmiany w tzw. Pakiecie mieszkaniowym

Największe zmiany w tzw. Pakiecie mieszkaniowym:  

 • Zwiększenie kwot dofinansowania dla gmin z Funduszu Dopłat. W przypadku budownictwa na wynajem nie zwiększającego mieszkaniowego zasobu gminy wsparcie wzrośnie z 20 proc. nawet do 35 proc. kosztów przedsięwzięcia. W przypadku nowych budynków komunalnych wsparcie, które dotąd wynosiło między 35 a 45 proc, teraz wyniesie nawet do 80 proc.
   
 • Gminy dostaną wcześniej środki na swój udział w finansowaniu kosztów przedsięwzięcia, nie będą musiały wyprzedzająco angażować dodatkowych środków własnych na przedsięwzięcie i czekać na ich zwrot z Funduszu Dopłat.
   
 • Najemcy i lokatorzy mieszkań w programie wsparcia społecznego budownictwa czynszowego będą mogli zostać ich właścicielami. Będzie to możliwe zarówno w okresie spłaty kredytu, jak i po jego całkowitej spłacie przez inwestora. Ponadto najemcy mieszkań, którzy partycypowali w kosztach budowy lokali, będą mieli możliwość rozliczenia partycypacji w czynszu po całkowitej spłacie kredytu przez inwestora. Inwestorzy zyskują z kolei możliwość pobierania od najemców mieszkań dodatkowych opłat na pokrycie kosztów realizacji przedsięwzięć z zakresu OZE, termomodernizacji, zwiększenia dostępności czy rewitalizacji budynków mieszkalnych i kosztów spłaty kredytów zaciągniętych na te przedsięwzięcia.

 • Inwestorzy w programie społecznego budownictwa czynszowego mogą aktualnie po spełnieniu określonych warunków wynajmować lokale mieszkalne również pracodawcom, którzy partycypowali w kosztach budowy tych lokali, w celu udostępniania lokali pracownikom.
   
 • TBS/SIM mają teraz możliwość ubiegania się o premię remontową z Funduszu Termomodernizacji i Remontów na budynki użytkowane co najmniej 20 lat.
   
 • Dopłaty do czynszów w programie Mieszkanie na Start będą mogły być wypłacane również osobom podnajmującym lokale mieszkalne od gminy i osobom bez zdolności czynszowej.

 • Gminy dostaną środki na remont pustostanów. Będą mogły otrzymać dofinansowanie aż do 80 proc. kosztów modernizacji budynków, które ze względu na zły stan techniczny nie są zamieszkane.

 • Możliwość łączenia środków z różnych programów, co zwiększy możliwości samorządów w kwestiach wyremontowania budynków komunalnych. Gminy będą mogły połączyć dofinansowanie z Funduszu Dopłat ze wsparciem z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Będzie więc można otrzymać środki np. na remont mieszkań i jednocześnie na docieplenie budynku komunalnego. 

 • Utworzenie Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Gminy będą mogły otrzymać dodatkowe bezzwrotne wsparcie na utworzenie lub dofinansowanie społecznej inicjatywy mieszkaniowej (SIM – odpowiednik dotychczasowych TBS). Wypłaty środków będzie realizował BGK, ale wnioski o wsparcie z funduszu należy składać do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii za pośrednictwem Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości.
   
 • Krajowy Zasób Nieruchomości zaangażuje się w program wspierania społecznego budownictwa czynszowego, mając możliwość tworzenia nowych społecznych inicjatyw mieszkaniowych (nowa nazwa dla towarzystw budownictwa społecznego) lub przystępowania do działających TBS/SIM.

Podstawa prawna. 

Zachęcamy do obejrzenia materiałów wideo: 

Bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat

Program wspierania społecznego budownictwa czynszowego

Fundusz Termomodernizacji i Remontów (FTiR)