Zarządzanie ryzykiem

Półroczna informacja o ekspozycjach BGK objętych działaniami stosowanymi w odpowiedzi na kryzys spowodowany przez COVID-19
Informacje kwartalne
Raporty roczne
Polityka informacyjna w zakresie zarządzania ryzykiem i adekwatności kapitałowej