Departamenty

 1. Biuro CSR i Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (BCSR);

 2. Biuro Kontroli Operacyjnej (BKO);

 3. Biuro Programów Inwestycyjnych (BPI);

 4. Biuro Ryzyka ESG (BRESG);

 5. Biuro Weryfikacji Wartości Zabezpieczeń (BWWZ);

 6. Biuro Wsparcia Współpracy Międzynarodowej (BWWM);

 7. Biuro Wycen i Modelowania Finansowego (BWMF);

 8. Biuro Zarządzania Aktywami i Pasywami (BZAP);

 9. Centrum Obsługi Transakcji Kredytowych (COTK);

 10. Departament Analiz Branżowych (DAB);

 11. Departament Audytu Wewnętrznego (DAW);

 12. Departament Badań i Analiz (DBA);

 13. Departament Bezpieczeństwa (DB);

 14. Departament BI (DBI);

 15. Departament Biznesu Międzynarodowego (DBM);

 16. Departament Ekspansji Zagranicznej i Finansowania Handlu (DEZ);

 17. Departament Finansowania Strukturalnego (DFS);

 18. Departament Funduszy Mieszkaniowych (DFM);

 19. Departament Funduszy Transportu i Wsparcia (DFTW);

 20. Departament Gwarancji i Poręczeń (DGP);

 21. Departament HR (DHR);

 22. Departament Instrumentów Finansowych (DIF);

 23. Departament Instytucji Finansowych i Organizacji Finansowania (DIFO);

 24. Departament Inwestycji (DIN);

 25. Departament Komunikacji i Zarządzania Doświadczeniami Klienta (DKZD);

 26. Departament Kontrolingu (DKL);

 27. Departament Kredytowych Programów Mieszkaniowych (DKPM);

 28. Departament Kredytów Trudnych (DKT);

 29. Departament Logistyki i Administracji (DLA);

 30. Departament Marketingu (DM);

 31. Departament Obsługi Produktów Depozytowych (DPD);

 32. Departament Obsługi Produktów Kredytowych (DPK);

 33. Departament Operacji IT (DI);

 34. Departament Polityki Wynagrodzeń i Spraw Pracowniczych (DPWS);

 35. Departament Prawny (DP);

 36. Departament Produktów i Usług (DPU);

 37. Departament Programów Europejskich (DPE);

 38. Departament Rachunkowości (DR);

 39. Departament Relacji Strategicznych (DRST);

 40. Departament Rozliczeń Operacji (DRO);

 41. Departament Rozwoju Systemów (DRS);

 42. Departament Rynków Finansowych i Produktów Skarbowych (DRFPS);

 43. Departament Ryzyka Finansowego (DRF);

 44. Departament Ryzyka Kredytowego Przemysłu i Infrastruktury (DRKPI);

 45. Departament Ryzyka Kredytowego Sektora Publicznego i Przedsiębiorstw (DRKSP);

 46. Departament Ryzyka Operacyjnego (DRON);

 47. Departament Sektora Samorządowego (DSS);

 48. Departament Skarbu (DS);

 49. Departament Strategii Biznesowej (DSB);

 50. Departament Strategii Ryzyka Kredytowego (DSRK);

 51. Departament Usług Agencyjnych (DUA);

 52. Departament Wsparcia i Inicjatyw Biznesowych (DWIB);

 53. Departament Współpracy z Interesariuszami (DWZI);

 54. Departament Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego (DZNW);

 55. Departament Zarządzania Usługami IT (DZU);

 56. Departament Zarządzania Zakupami i Kontraktami (DZZK);

 57. Departament Zarządzania Zmianami i Procesami (DZZP);

 58. Departament Zgodności (DZ);

 59. Zespół Współpracy z Fundacją (ZWF).