Departamenty

 1. Biuro Badań i Analiz (BBA);
 2. Biuro Prezesa Zarządu (BPZ);
 3. Biuro Pomocy Rozwojowej (BPR);
 4. Biuro Produktów Kredytowych (BPK);
 5. Biuro Ryzyka Operacyjnego (BRO);
 6. Biuro Transakcyjne (BT);
 7. Biuro Weryfikacji Wartości Zabezpieczeń (BWWZ);
 8. Biuro Zarządzania Aktywami i Pasywami (BZAP);
 9. Centrum Obsługi Transakcji Kredytowych (COTK);
 10. Departament Analiz i Wsparcia Sektorowego (DAWS);
 11. Departament Audytu Wewnętrznego (DAW);
 12. Departament Bankowości Transakcyjnej (DBT);
 13. Departament Bezpieczeństwa (DB);
 14. Departament BI (DBI);
 15. Departament Finansowania Infrastruktury Transportowej (DFIT);
 16. Departament Finansowania Strukturalnego (DFS);
 17. Departament Funduszy Mieszkaniowych (DFM);
 18. Departament Gwarancji i Poręczeń (DGP);
 19. Departament HR (DHR);
 20. Departament Instrumentów Finansowych (DIF);
 21. Departament Instytucji Finansowych i Organizacji Finansowania (DIFO);
 22. Departament Inwestycji (DIN);
 23. Departament Klientów Strategicznych (DKS);
 24. Departament Komunikacji i Zarządzania Doświadczeniami Klienta (DKZD);
 25. Departament Kontrolingu (DKL);
 26. Departament Kredytowych Programów Mieszkaniowych (DKPM);
 27. Departament Kredytów Trudnych (DKT);
 28. Departament Logistyki i Administracji (DLA);
 29. Departament Marketingu (DM);
 30. Departament Obsługi Produktów Depozytowych (DPD);
 31. Departament Obsługi Produktów Kredytowych (DPK);
 32. Departament Operacji IT (DI);
 33. Departament Polityki Wynagrodzeń i Spraw Pracowniczych (DPWS);
 34. Departament Prawny (DP);
 35. Departament Programów Europejskich (DPE);
 36. Departament Rachunkowości (DR);
 37. Departament Relacji Międzynarodowych (DRM);
 38. Departament Rozliczeń Operacji (DRO);
 39. Departament Rozwoju Systemów (DRS);
 40. Departament Rynków Finansowych i Sprzedaży (DRFS);
 41. Departament Ryzyka Finansowego (DRF);
 42. Departament Ryzyka Kredytowego Przemysłu i Infrastruktury (DRKPI);
 43. Departament Ryzyka Kredytowego Sektora Publicznego i Przedsiębiorstw (DRKSP);
 44. Departament Sektora Samorządowego (DSS);
 45. Departament Skarbu (DS);
 46. Departament Strategii Biznesowej (DSB);
 47. Departament Strategii Ryzyka Kredytowego (DSRK);
 48. Departament Usług Agencyjnych (DUA);
 49. Departament Wsparcia Sprzedaży (DWS);
 50. Departament Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego (DZNW);
 51. Departament Zarządzania Usługami IT (DZU);
 52. Departament Zarządzania Zakupami i Kontraktami (DZZK);
 53. Departament Zarządzania Zmianami i Procesami (DZZP);
 54. Departament  Zgodności (DZ);
 55. Zespół Ochrony Danych (ZOD);
 56. Zespół Współpracy z Fundacją (ZWF).