Departamenty

 1. Biuro Badań i Analiz (BBA);
 2. Biuro Pomocy Rozwojowej (BPR);
 3. Biuro Rozwoju Produktów Kredytowych (BRPK);
 4. Biuro Ryzyka Operacyjnego (BRO);
 5. Biuro Transakcyjne (BT);
 6. Biuro Weryfikacji Wartości Zabezpieczeń (BWWZ);
 7. Biuro Prezesa Zarządu (BPZ);
 8. Biuro Zarządzania Aktywami i Pasywami (BZAP);
 9. Centrum Obsługi Transakcji Kredytowych (COTK);
 10. Departament Analiz i Wsparcia Sektorowego (DAWS);
 11. Departament Audytu Wewnętrznego (DAW);
 12. Departament Bankowości Regionalnej (DBR);
 13. Departament Bankowości Transakcyjnej (DBT);
 14. Departament Bezpieczeństwa (DB);
 15. Departament BI (DBI);
 16. Departament Dużych Przedsiębiorstw (DDP);
 17. Departament Finansowania Infrastruktury Transportowej (DFIT);
 18. Departament Finansowania Strukturalnego (DFS);
 19. Departament Funduszy Mieszkaniowych (DFM);
 20. Departament Gwarancji i Poręczeń (DGP);
 21. Departament HR (DHR);
 22. Departament Instrumentów Finansowych (DIF);
 23. Departament Instytucji Finansowych i Organizacji Finansowania (DIFO);
 24. Departament Inwestycji (DIN);
 25. Departament Klientów Strategicznych (DKS);
 26. Departament Komunikacji i Zarządzania Doświadczeniami Klienta (DKZD);
 27. Departament Kontrolingu (DKL);
 28. Departament Kredytowych Programów Mieszkaniowych (DKPM);
 29. Departament Kredytów Trudnych (DKT);
 30. Departament Logistyki i Administracji (DLA);
 31. Departament Marketingu (DM)
 32. Departament Obsługi Produktów Depozytowych (DPD).
 33. Departament Obsługi Produktów Kredytowych (DPK);
 34. Departament Operacji IT (DI);
 35. Departament Polityki Wynagrodzeń i Spraw Pracowniczych (DPWS);
 36. Departament Prawny (DP);
 37. Departament Programów Europejskich (DPE);
 38. Departament Rachunkowości (DR);
 39. Departament Relacji Międzynarodowych (DRM);
 40. Departament Rozliczeń Operacji (DRO);
 41. Departament Rozwoju Systemów (DRS);
 42. Departament Rynków Finansowych i Sprzedaży (DRFS);
 43. Departament Ryzyka Finansowego (DRF);
 44. Departament Ryzyka Kredytowego Przemysłu i Infrastruktury (DRKPI);
 45. Departament Ryzyka Kredytowego Sektora Publicznego i Przedsiębiorstw (DRKSP);
 46. Departament Sektora Samorządowego (DSS);
 47. Departament Skarbu (DS);
 48. Departament Strategii Biznesowej (DSB);
 49. Departament Strategii Ryzyka Kredytowego (DSRK);
 50. Departament Usług Agencyjnych (DUA);
 51. Departament Zarządu i Nadzoru Właścicielskiego (DZNW);
 52. Departament Zarządzania Usługami IT (DZU);
 53. Departament Zarządzania Zakupami i Kontraktami (DZZK);
 54. Departament Zarządzania Zmianami i Procesami (DZZP);
 55. Departament  Zgodności (DZ);
 56. Zespół Ochrony Danych (ZOD);
 57. Zespół Współpracy z Fundacją (ZWF)