Kodeks etyki

Kodeks etyki Banku Gospodarstwa Krajowego

W obecnych czasach bardziej niż kiedykolwiek istotne jest potwierdzenie naszej kultury organizacyjnej, odpowiedzialności i etyki biznesu. Uchwaliliśmy Kodeks Etyki, aby klarownie pokazać nasze wspólne zasady i wartości, które ukierunkowują nasze zachowania w szczególności w relacjach z klientami, partnerami biznesowymi, z innymi Pracownikami, ze społecznościami, wśród których pracujemy, a także ze wszystkimi innymi podmiotami, z którymi utrzymujemy relacje.

Zapoznaj się z pełną treścią Kodeksu Etyki Banku Gospodarstwa Krajowego (PDF, 214 KB)