Standardy działania

Ład korporacyjny

Zasady dobrej praktyki bankowej

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Polityka informacyjna

Zarządzanie ryzykiem

Certyfikat Patriot Act

Polityka AML/CFT w BGK

Rejestr pełnomocnictw BGK

Struktura organizacyjna

System kontroli wewnętrznej