Okresowe raporty finansowe

Na stronie „Okresowe raporty finansowe” prezentujemy raporty roczne, informacje finansowe w ujęciu kwartalnym (rachunek zysków i strat, dane bilansowe wraz ze współczynnikiem wypłacalności) oraz informacje w zakresie zarządzania ryzykiem i adekwatności kapitałowej.

Zalecamy, aby pliki XHTML otwierać w przeglądarce Google Chrome.

Sprawozdanie finansowe BGK
Dane bilansowe według stanu na dzień:
Polityka informacyjna w zakresie zarządzania ryzykiem i adekwatności kapitałowej
Informacje kwartalne
Raporty roczne