Ekspertyzy i badania - archiwum

30.09.2020

25.09.2020

15.06.2020

19.03.2020

12.02.2020

15.01.2020

15.10.2019

12.09.2019

19.07.2019

15.03.2019

05.03.2019

Ponad bilion euro na infrastrukturę w krajach Trójmorza

Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry. Tych 12 krajów skupia powołana w 2015 roku Inicjatywa Trójmorza. Jej strategicznym celem jest wzmacnianie spójności Unii Europejskiej przez zacieśnienie współpracy gospodarczej w obszarach infrastruktury, energetyki oraz cyfryzacji państw Europy Środkowej.

Jak wynika z prognoz, w dekadzie do 2030 roku inwestycje w infrastrukturę w krajach Trójmorza mogą wynieść ponad bilion euro, z czego...
 

08.02.2019

Efekty "Programu gwarancji de minimis" - raport 2018 r.

Raport z kolejnego badania ewaluacyjnego rządowego programu wsparcia firm z sektora MŚP, czyli "Programu gwarancji de minimis" (PLD), prezentuje wyniki oceny wpływu gwarancji de minimis na zwiększenie dostępu mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom do finansowania zewnętrznego a także oddziaływania tego wsparcia na wyniki firm.
 

10.10.2018

Efekty "Programu gwarancji de minimis" - raport 2017 r.

Raport z kolejnego badania ewaluacyjnego rządowego programu wsparcia firm z sektora MŚP, czyli "Programu gwarancji de minimis" (PLD), prezentuje wyniki oceny wpływu gwarancji de minimis na zwiększenie dostępu mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom do finansowania zewnętrznego a także oddziaływania tego wsparcia na wyniki firm.
 

23.11.2016

Efekty "Programu gwarancji de minimis" - raport 2016 r.

Raport z kolejnego badania ewaluacyjnego rządowego programu wsparcia firm z sektora MŚP, czyli „Programu gwarancji de minimis" (PLD), prezentuje wyniki oceny wpływu gwarancji de minimis na zwiększenie dostępu mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom do finansowania zewnętrznego, a także oddziaływania tego wsparcia na wyniki firm.
 

11.03.2016

Badanie programu "Pierwszy biznes - wsparcie w starcie"

Rządowy program „Pierwszy biznes - wsparcie w starcie"  został pomyślany jako pomoc dla osób pozostających bez pracy, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą. Wsparcie miało stymulować przedsiębiorczość i otwierać drogę w biznesie dla studentów, absolwentów i osób bezrobotnych.  Niniejszy raport jest drugim z kolei przedstawiającym wyniki badania (zarówno ilościowego jak i jakościowego) trafności oraz skuteczności tego programu.
 

27.01.2016

Efekty "Programu gwarancji de minimis" - raport 2015 r.

Raport z trzeciego badania ewaluacyjnego rządowego programu wsparcia firm z sektora MŚP, czyli „Programu gwarancji de minimis" (PLD), prezentuje wyniki oceny wpływu gwarancji de minimis na zwiększenie dostępu mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom do finansowania zewnętrznego, a także oddziaływania tego wsparcia na wyniki firm funkcjonujących w okresie osłabienia gospodarczego. Jest to kolejne, tak szerokie opracowanie – bazujące na pozyskanych danych ilościowych i jakościowych – wpływu...
 

27.07.2015

Finanse samorządowe po 25 latach - stan i rekomendacje

W marcu 2015 r. upłynęło 25 lat od uchwalenia ustawy o samorządzie terytorialnym. Podkreślając ogromną pracę, jaką samorządy wykonały w ostatnim ćwierćwieczu, autor dokonuje podsumowania i wyciąga wnioski, rekomendując propozycje zmian w systemie dochodów samorządowych. Podstawą do sformułowania i uzasadnienia propozycji jest krótkie przedstawienie ewolucji systemu dochodów samorządowych od roku 1990 aż do dziś oraz analiza obecnego stanu finansów samorządowych.

25.06.2015

Raport Doing Business in Poland 2015

Spośród miast wojewódzkich w Polsce najlepsze warunki do prowadzenia biznesu panują w Bydgoszczy, Olsztynie i Białymstoku - to jeden z wniosków raportu Doing Business in Poland 2015. Badanie przeprowadził Bank Światowy na zamówienie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.

26.03.2015

Badanie pilotażowego etapu programu Pierwszy biznes - wsparcie w starcie

Raport z badania ewaluacyjnego pilotażowego etapu rządowego programu „Pierwszy biznes - wsparcie w starcie" prezentuje wyniki oceny on-going realizacji Programu wspierającego rozwój młodej przedsiębiorczości, w tym trafności zaprojektowania jego założeń, skuteczności pomocy oraz użyteczności pierwszych jej efektów. 

Broszura przedstawia najważniejsze wyniki i wnioski z ewaluacji on-going.

18.12.2014

Efekty Programu Gwarancji de minimis

Raport z badania ewaluacyjnego Rządowego programu wsparcia firm z sektora MŚP, czyli „Gwarancji de minimis" (PLD), prezentuje wyniki oceny wpływu gwarancji de minimis na zwiększenie dostępu mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom do finansowania zewnętrznego, a także oddziaływania tego wsparcia na wyniki firm funkcjonujących w okresie osłabienia gospodarczego oraz na polską gospodarkę.

Jest to pierwsze, tak szerokie opracowanie wpływu gwarancji kredytu na przedsiębiorstwa i gospodarkę w...

16.10.2013

Koncepcje, warianty i konsekwencje wprowadzenia PIT-u komunalnego w Polsce

Pojęcie PIT-u samorządowego (zwanego też komunalnym) pojawia się w dyskusjach w Polsce od co najmniej kilkunastu lat. W ostatnich latach, kiedy skumulowały się niekorzystne dla jednostek samorządu terytorialnego konsekwencje zmian systemowych w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), koncepcja ta zaczęła wzbudzać ponownie duże zainteresowanie i jeszcze większe nadzieje samorządowców. Zwracano szczególnie uwagę na uniezależnienie jst od decyzji władz centralnych skutkujących konsekwencjami...