Certyfikat Patriot Act

Poniżej prezentujemy certyfikat zgodnie z Paragrafem 5318(j) i 5318(k) Artykułu 31 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, których uzupełnienie stanowią Paragrafy 313 i 319(b) Amerykańskiej Ustawy Patriotycznej z 2001 r. (Patriot Act of 2001).

Załączony Certyfikat może zostać wykorzystany przez każdą instytucję finansową (jak to zostało zdefiniowane w USA Patriot Act), która zobowiązana jest uzyskać ten Certyfikat od Banku Gospodarstwa Krajowego.