A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

 • O projekcie

  Bank Gospodarstwa Krajowego w dniu 28 listopada 2016 roku oraz 13 grudnia 2016 roku podpisał cztery umowy ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie zarządzania funduszem funduszy i wdrażania instrumentów finansowych w ramach środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 („POIR”).

  Umowy podpisane zostały na realizację następujących Projektów:

  Utworzenie i objęcie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego PFR STARTER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty na rzecz wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw (920,36 mln zł, z czego 782,31 mln zł to wkład z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) - w ramach priorytetu III. „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” działania 3.1 „Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka” poddziałania 3.1.1 „Inwestycje w innowacyjne start-upy - Starter” POIR.

  Utworzenie i objęcie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego PFR Biznes Fundusz Inwestycyjny Zamknięty na rzecz wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw. (515,62 mln zł, z czego 257,81 mln zł to wkład z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) - w ramach priorytetu III. „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” działania 3.1 „Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka” poddziałania 3.1.2 „Inwestycje grupowe aniołów biznesu w MŚP - Biznest” POIR.

  Utworzenie i objęcie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego PFR KOFFI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty na rzecz wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw. (647,33 mln zł, z czego 323,66 mln zł to wkład z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) - w ramach priorytetu III. „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” działania 3.1 „Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka” poddziałania 3.1.4 „KOFFI - Konkurencyjny Ogólnopolski Fundusz Funduszy Innowacyjnych” POIR.

  Utworzenie i objęcie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu Inwestycyjnego PFR Otwarte Innowacje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty na rzecz wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw. (701,40 mln zł, z czego 420,84 mln zł to wkład z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) - w ramach priorytetu II. „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” działania 2.2 „Otwarte innowacje - wspieranie transferu technologii” POIR.


  Łączna wartość czterech Projektów: 2,78 mld zł, w tym:

  • Wkład UE: 1,78 mld zł
  • Krajowy wkład prywatny:  1,00 mld zł

  Umowy zawarte są do dnia likwidacji Funduszy, co planowo nastąpi 31-12-2031 r.


  Wsparcie finansowe udostępniane będzie przedsiębiorstwom z sektora MŚP w postaci produktów kapitałowych oferowanych przez pośredników finansowych.

  Środki Funduszy trafią docelowo do MŚP z innowacyjnym pomysłem i dużą szansą na uzyskanie znacznej dynamiki wzrostu i sukcesu komercyjnego w skali krajowej lub globalnej. Poszczególne Fundusze będą zróżnicowane pod kątem grupy pośredników finansowych, wielkości jednostkowego wsparcia, fazy rozwoju MŚP oraz typu wspieranych projektów innowacyjnych.

  Beneficjentem środków POIR oraz podmiotem odpowiedzialnym za rozliczanie środków wpłaconych do Funduszy jest BGK. Za utworzenie i zarządzanie Funduszami odpowiedzialne jest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A., które powierzyło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi (m.in. wybór i inwestycje w pośredników finansowych) Funduszy wyspecjalizowanemu podmiotowi - PFR Ventures Sp. z o.o. Bezpośrednie inwestycje w MŚP będą dokonywane przez pośredników finansowych (m.in. fundusze venture capital).

 • Dla kogo

  Szeroka oferta kapitałowych instrumentów finansowych oferowanych przez pośredników finansowych - fundusze venture capital, grupy aniołów biznesu - kierowana będzie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

  Szczegółowe informacje na stronie PFR Ventures Sp. z o.o. (http://www.pfrventures.pl/pl/). 

  Instrument finansowy

  Pośrednicy finansowi

  Ostateczni odbiorcy

  Wejście kapitałowe w ramach PFR Starter FIZ

  fundusze venture capital

  Przedsiębiorstwa z sektora MŚP, w szczególności:

  · start-upy,

  · przedsiębiorstwa znajdujące się na początkowych etapach rozwoju z innowacyjnym pomysłem i dużą szansą na uzyskanie znacznej dynamiki wzrostu i sukcesu komercyjnego w skali krajowej lub globalnej, prowadzące innowacyjne przedsięwzięcia w obszarze produktowym, usługowym, procesowym, marketingowym czy zarządczym.

  Wejście kapitałowe w ramach PFR Biznest FIZ

  fundusze venture capital i anioły biznesu

  Przedsiębiorstwa z sektora MŚP oparte na innowacyjnym pomyśle, znajdujące się na początkowym etapie rozwoju, posiadające duży potencjał rynkowy/wzrostu w skali krajowej lub globalnej, poszukujące finansowania na rozwój działalności innowacyjnej.

  Wejście kapitałowe w ramach PFR KOFFI FIZ

  fundusze venture capital

  Przedsiębiorstwa z sektora MŚP znajdujące się na etapie wzrostu, rozwoju/ekspansji, w fazie rozszerzania działalności lub realizacji nowych projektów, przechodzenia przez istniejące przedsiębiorstwa na nowe rynki lub na nowe rozwiązania, realizujące innowacyjne projekty o dużym potencjale rynkowym/wzrostu, w tym związane z innowacjami innymi, niż technologiczne (tj. dotyczącymi wszelkiej działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, która nie jest związana z opracowywaniem lub wprowadzaniem na rynek nowych lub istotnie zmienionych wyrobów i usług lub wdrażaniem nowych lub istotnie zmienionych procesów), posiadające duży potencjał rynkowy/ wzrostu, poszukujące finansowania na projekty rozwojowe i wdrożeniowe.

  Wejście kapitałowe w ramach funduszu PFR Otwarte Innowacje FIZ

  fundusze venture capital

  Przedsiębiorstwa z sektora MŚP na etapie rozwoju, akceleracji technologicznej (urynkowienia) i wdrożenia nowych technologii, poszukujące finansowania na projekty rozwojowe i wdrożeniowe w oparciu o pozyskane w formule otwartych innowacji prace B+R, w tym z uwzględnieniem Platformy Transferu Technologii ARP S.A. lub jej odpowiedników, posiadające duży potencjał rynkowy/wzrostu.

 • Instrumenty i zakres finansowania

  Szczegółowe informacje na stronie PFR Ventures Sp. z o.o. (http://www.pfrventures.pl/pl/).