A A A Wersja kontrastowa
BGK Linia 801 598 888, 22 599 8888

Wsparcie rozwoju firm

Programy i projekty realizowane przez BGK w obszarze wsparcia przedsiębiorców

JEREMIE

Instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+

Instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców z województwa pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Pierwszy biznes - wsparcie w starcie

Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy

Kredyt na innowacje technologiczne

Wsparcie projektów polegających na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym

Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Poręczenia i pożyczki dla MŚP z Polski Wschodniej