A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Wsparcie rozwoju firm

Programy i projekty realizowane przez BGK w obszarze wsparcia przedsiębiorców

Pierwszy biznes - wsparcie w starcie

Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy

Kredyt na innowacje technologiczne

Wsparcie projektów polegających na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka

Pożyczki dla przedsiębiorców na terenie Polski Wschodniej

Inwestycje, Innowacje, Energetyka

Pożyczki i poręczenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Wsparcie kapitałowe dla innowacyjnych przedsiębiorstw

Przedsiębiorcze opolskie

Pożyczki i poręczenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Przedsiębiorcze podlaskie

Pożyczki i wejścia kapitałowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Przedsiębiorcze lubelskie

Pożyczki i wejścia kapitałowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Przedsiębiorcze kujawsko-pomorskie

Pożyczki i wejścia kapitałowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Małopolska Pożyczka

Pożyczki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Przedsiębiorcze podkarpackie

Pożyczki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Lubuski Filar 2020

Pożyczki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020

JEREMIE

Pożyczki, poręczenia i wejścia kapitałowe dla przedsiębiorców w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+

Pożyczki, poręczenia i wejścia kapitałowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Przedsiębiorcze warmińsko-mazurskie

Pożyczki, poręczenia oraz wejścia kapitałowe, województwo warmińsko-mazurskie

JEREMIE 2

Pożyczki, poręczenia i wejścia kapitałowe dla przedsiębiorców w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

Przedsiębiorcze świętokrzyskie

Pożyczki i poręczenia, województwo świętokrzyskie