A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Kredytowanie obrotowe

pdf

 

Istnieje możliwość udzielenia przedsiębiorstwom finansowania obrotowego, po uzyskaniu pozytywnej oceny wiarygodności kredytowej. Finansowanie to jest dostępne w formie kredytu w rachunku bieżącym lub kredytu obrotowego w rachunku kredytowym. Paleta zabezpieczeń obejmuje m.in. cesję wierzytelności z umów / kontraktów. Standardowe finansowanie jest udzielane na okres do 36 miesięcy. Kredyt obrotowy pozwala na:

  • finansowanie bieżących zobowiązań płatniczych,
  • finansowanie realizowanych kontraktów,
  • finansowanie podatku VAT (podlegającego zwrotowi przez Urząd Skarbowy),
  • wyposażenie spółki w kapitał obrotowy,
  • zakup towarów i usług związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej.

BGK posiada doświadczenie w finansowaniu, zabezpieczaniu i/lub rozliczaniu kontraktów handlowych polskich eksporterów na sześciu kontynentach. Więcej o wskazanych grupach produktów można przeczytać w linkach poniżej.