A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Finansowanie inwestycji zagranicznych polskich przedsiębiorstw

pdf

Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje finansowanie inwestycyjne (w formie kredytu lub obligacji) dedykowane projektom zagranicznym polskich firm i/lub ich zagranicznych spółek córek. BGK w ten sposób wspiera polskie przedsiębiorstwa występujące w roli inwestora zagranicą, finansowanie może zostać przeznaczone m.in. na zakup spółek/aktywów za granicą, budowę zakładów produkcyjnych,
czy też sieci sprzedaży poza Polską.

Jest to zazwyczaj długoterminowe finansowanie inwestycyjne oparte o bilans polskiego inwestora/zagranicznego podmiotu lub aktywa projektu za granicą. Zabezpieczenie ustanawiane
są w pierwszej kolejności na aktywach zagranicznych.

Możliwe struktury w ramach kredytu na inwestycje zagraniczne:

   

   

   Finansowanie akwizycyjne (w tym wykupy lewarowane)

   Finansowanie projektowe

   Połączenie finansowania dłużnego (BGK) oraz kapitałowego (PFR TFI)