A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Wykup wierzytelności z kredytu dostawcy

pdf
 • O produkcie

  Wykup wierzytelności eksportowych oferowany jest w ramach programu rządowego „Finansowe Wspieranie Eksportu". Zgodnie z założeniami programu Bank Gospodarstwa Krajowego ma możliwość refinansowania (w formie wykupu wierzytelności) kredytu udzielonego zagranicznemu kontrahentowi przez polskiego eksportera ubezpieczonego w KUKE (polisa kredyt dostawcy).

  Aby dokonać zbycia wierzytelności eksportowych na rzecz BGK, eksporter musi:

  • zrealizować kontrakt na eksport polskich towarów i/lub usług, zawarty na warunkach kredytu kupieckiego oraz
  • uzyskać ubezpieczenie swoich należności z kredytu dostawcy w KUKE (polisa kredyt dostawcy).

  Kontakt z BGK zalecany jest przed podpisaniem kontraktu eksportowego.

  Schemat przebiegu transakcji

  Procesu finansowania eksportu poprzez wykup wierzytelności przebiega według następującego scenariusza:

  OBEJRZYJ ANIMACJĘ! 
 • Szczegóły oferty

  Korzyści dla eksportera

  Wykup wierzytelności przez bank to atrakcyjna forma finansowania rozwoju eksportu. Do głównych zalet tej metody możemy zaliczyć:

  • przeniesienie ryzyka zapłaty za towar na BGK i KUKE S.A.,
  • możliwość zaoferowania swoim odbiorcom zapłaty z odroczonym terminem,
  • otrzymanie płatności za towar lub usługę tuż po dostawie (wykonaniu),
  • poprawa płynności firmy eksportującej,
  • długi termin spłaty należności przez nabywcę,
  • brak regresu do eksportera,
  • brak wymogu udziału banku zagranicznego,
  • niskie koszty doradców zewnętrznych
  • prosta procedura.

  Koszty operacji

  Koszty ustalane indywidualnie w zależności od specyfiki transakcji oraz standingu dłużnika.

 • Warunki współpracy
  Warunki wykupu wierzytelności

  Wykup wierzytelności odbywa się w oparciu o następujące zasady:

  • bank wykupuje od eksportera 85% wierzytelności wynikającej z kontraktu zawartego na warunkach kredytu dostawcy (eksporter udzielił importerowi kredytu kupieckiego na zakup towarów/usług), a 15% stanowi udział własny Importera,
  • okres spłaty wierzytelności wynosi zwykle od 2 do 5 lat i powinien być dostosowany do zasad oficjalnego wspierania eksportu wynikających z konsensusu OECD (w określonych przypadkach istnieje możliwość jego wydłużenia),
  • wykup następuje po zrealizowaniu całości zobowiązania kontraktowego przez eksportera.

  Wykup możliwy jest dla kontraktów spełniających następujące warunki:

  • krajowe pochodzenie przedmiotu eksportu,
  • inwestycyjny charakter eksportu,
  • kontrakt eksportowy zakładający rozliczenie kredytem dostawcy,
  • ubezpieczenie kredytu dostawcy w KUKE.

  Dodatkowym warunkiem dokonania wykupu wierzytelności przez bank jest przeniesie na rzecz BGK praw wynikających z kontraktu oraz polisy KUKE. Przeniesieniu na rzecz BGK podlega jedynie wierzytelność finansowa - zobowiązania eksportera dotyczące realizacji kontraktu takie jak świadczenie usług gwarancji i rękojmi nie podlegają przeniesieniu.