A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Prefinansowanie eksportu

pdf
 • O produkcie

  Kredyt obrotowy dla eksporterów wyróżniający się ułatwionym dostępem, dzięki preferencyjnemu podejściu do kwestii zabezpieczeń, oraz konkurencyjnymi warunkami cenowymi. Produkt skierowany jest do wszystkich polskich firm realizujących kontrakty eksportowe.

  Kredyt umożliwia polskim eksporterom m.in.:

  • sfinansowanie produkcji eksportowej,
  • odtworzenie, powiększenie i modernizację majątku trwałego,
  • na potrzeby realizacji kontraktu eksportowego.

  Aby skorzystać z możliwości prefinansowania eksportu w ramach oferty BGK, muszą spełnione zostać następujące warunki:

  • krajowe pochodzenie eksportowanego produktu,
  • realizacja eksportu na podstawie kontraktu,
  • uzyskanie gwarancji KUKE SA,
  • zdolność kredytowa.
 • Szczegóły oferty
  Parametry kredytu

  Kredyt dopasowany jest do specyfiki kontraktów eksportowych dopasowując do nich podstawowe parametry produktu:

  • okres finansowania - do 2 lat,
  • waluta kredytu – EUR, USD i PLN
  • minimalny udział własny - 0% lub 20% (w zależności od oceny sytuacji finansowej eksportera)

  Również kwestia zabezpieczenia kredytu oparta jest na specyficznym charakterze transakcji eksportowych i oparta jest na gwarancji KUKE SA oraz cesji płatności z kontraktu eksportowego.

  Koszty kredytu

  Koszt kredytu uzależniony jest od klasy ryzyka eksportera oraz rodzaju zabezpieczeń. Do podstawowych kosztów finansowania zaliczamy:

  • wysokość marży - od 0,25% p.a. (zależna od uzgodnionych zabezpieczeń),
  • wysokość prowizji za udzielenie kredytu - 0,50% wartości kredytu,
  • opłata za gwarancję - zgodnie z cennikiem KUKE SA.

  Możemy przyjąć, że pełny koszt kredytu, po uwzględnieniu wszystkich pozycji kosztowych, wynosi w skali roku od 2% + stawka oprocentowania kredytów na rynku międzybankowym (w zależności od waluty kredytu: EURIBOR, LIBOR lub WIBOR).

 • Warunki współpracy
  Uruchomienie i spłata kredytu

  Uzyskanie kredytu poprzedzone jest procedurą weryfikacji zdolności kredytowej wnioskodawcy przez BGK. Konieczne jest również uzyskanie potwierdzenia możliwości uzyskania gwarancji ubezpieczeniowej na rzecz BGK jako podstawowego zabezpieczenia kredytu na prefinansowanie.

  Wypłata kredytu odbywa się w formie zapłaty za fakturę przedstawioną przez eksportera, która została wystawiona przez wystawione przez poddostawców/podwykonawców w związku z realizacją kontraktu eksportowego.

  Spłata należności kredytowych może pochodzić:

  • z należności kontraktowych,
  • ze środków własnych lub
  • z wypłat z kredytu dla importera (nabywcy) udzielanego w ramach Rządowego Programu Wspierania Eksportu.
  Pliki do pobrania