A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Postfinansowanie akredytywy eksportowej na warunkach rynkowych

pdf
 • O produkcie

  Postfinansowanie akredytywy eksportowej stanowi krótkoterminowy kredyt udzielany przez BGK bankowi otwierającemu akredytywę na rzecz polskiego eksportera. Środki z kredytu przekazywane są polskiemu eksporterowi (beneficjentowi akredytywy) jako zapłata za dokumenty zaprezentowane przez niego w ramach akredytywy. Postfinansowanie dotyczy akredytyw potwierdzonych i niepotwierdzonych, zarówno płatnych a vista, jak i z odroczonym terminem płatności.

  Zabezpieczeniem kredytu jest gwarancja ubezpieczeniowa Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE).

  Schemat przebiegu transakcji

  Poszczególne etapy procesu postfinansowania akredytywy eksportowej przebiegają według następującego scenariusza:

  OBEJRZYJ ANIMACJĘ! 
 • Szczegóły oferty
  Korzyści dla eksportera

  Do głównych zalet postfinansowania akredytywy eksportowej zaliczamy:

  • uatrakcyjnienie oferty handlowej eksportera poprzez uzupełnienie jej o ofertę finansowania przez BGK,
  • możliwość sfinansowania do 100% wartości kontraktu,
  • możliwość realizacji transakcji na rynkach o podwyższonym ryzyku,
  • możliwość zapewnienia importerowi odroczonego terminu płatności,
  • uniezależnienie eksportera od ryzyka kontrahentów,
  • brak regresu do beneficjenta akredytywy (eksportera),
  • prosta i szybka procedura,
  • wszelkie formalności związane z uzyskaniem gwarancji KUKE dopełnianiane przez BGK,
  • poprawa płynności eksportera bez obciążania zdolności kredytowej.
  Koszty

  Koszty postfinansowanie akredytywy eksportowej związane są z oprocentowaniem opartym o:

  • uzależnioną od waluty akredytywy stawkę (EURIBOR, LIBOR lub WIBOR) oraz
  • marżę BGK.


  Ostateczny poziom oprocentowania uzależniony jest w głównej mierze od:

  • waluty rozliczenia,
  • okresu postfinansowania oraz
  • ryzyka kraju siedziby banku otwierającego akredytywę

  Dodatkowe koszty występujące w przypadku postfinansowania akredytywy eksportowej dostępne są w Taryfie opłat i prowizji za czynności bankowe w BGK.

 • Warunki współpracy
  Warunki postfinansowania akredytyw eksportowych

  Oferta postfinansowania akredytywy eksportowej związana jest z koniecznością przyznania przez BGK i KUKE limitu dla banku otwierającego akredytywę. Dodatkowo, udzielenie akredytywy możliwe jest przy spełnieniu następujących warunków:

  • okres spłaty kredytu - do 2 lat,
  • posiadanie przez bank otwierający akredytywę siedziby w kraju ryzyka nierynkowego,
  • podległość akredytywy „Jednolitym Zwyczajom i Praktyce, dotyczącym akredytyw dokumentowych" („Uniform Customs and Practice for Documentary Credit"), publikowanym przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu,
  • finansowanie wyłącznie eksportu produktu polskiego.