A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Dyskonto należności z akredytywy eksportowej na warunkach rynkowych

pdf
 • O produkcie

  Dyskonto akredytywy jest formą finansowania beneficjenta akredytywy (eksportera), polegającą na wypłacie eksporterowi należności za dokumenty złożone w ramach akredytywy (niepotwierdzonej lub potwierdzonej), przed terminem płatności w niej określonym, po potrąceniu z góry odsetek dyskontowych. Dyskonto może być dokonywane tylko w przypadku akredytyw z odroczonym terminem płatności.

  Zabezpieczeniem dyskonta jest gwarancja ubezpieczeniowa Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

  Schemat przebiegu transakcji

  Poszczególne etapy procesu dyskonta należności z akredytywy eksportowej przebiegają według następującego scenariusza:

  OBEJRZYJ ANIMACJĘ! 
 • Szczegóły oferty
  Korzyści dla eksportera

  Do głównych zalet dyskonta akredytywy eksportowej zaliczamy:

  • możliwość zaoferowania nabywcy odroczonego terminu płatności i tym samym uatrakcyjnienia oferty handlowej eksportera,
  • możliwość sfinansowania do 100% wartości kontraktu,
  • możliwość realizacji transakcji na rynkach o podwyższonym ryzyku,
  • dostęp do środków przed określonym w akredytywie terminem płatności - poprawa płynności firmy,
  • uniezależnienie eksportera od ryzyka kontrahentów,
  • brak regresu do beneficjenta akredytywy (eksportera),
  • prosta i szybka procedura,
  • wszelkie formalności związane z uzyskaniem gwarancji KUKE dopełniane przez BGK,
  • poprawa płynności eksportera bez obciążania zdolności kredytowej.
  Koszty finansowania

  Koszty dyskonta należności z akredytywy eksportowej pokrywa beneficjent akredytywy, którym w tym przypadku jest eksporter. Poszczególne pozycje kosztowe prezentują się następująco:

  • oprocentowanie oparte o zmienną stawkę EURIBOR/LIBOR/WIBOR powiększoną o marżę BGK (koszt ubezpieczenia KUKE zawarty jest w marży),
  • prowizja za dyskonto należności z akredytywy - 0,2% wartości dokumentów (zastępuje prowizję za wypłatę w akredytywie),
  • koszty związane z obsługą akredytywy zgodnie z Taryfą opłat i prowizji za czynności bankowe w BGK.
 • Warunki współpracy
  Warunki dyskonta należności z akredytywy

  Oferta dyskonta należności z akredytywy eksportowej dostępna jest wyłącznie dla klientów BGK i związana jest z koniecznością przyznania przez BGK i KUKE limitu dla banku otwierającego akredytywę.

  Dodatkowo, udzielenie akredytywy, możliwe jest przy spełnieniu następujących warunków:

  • okres odroczenia płatności - do 2 lat,
  • posiadanie przez bank otwierający akredytywę siedziby w kraju ryzyka nierynkowego,
  • podległość akredytywy „Jednolitym Zwyczajom i Praktyce, dotyczącym akredytyw dokumentowych" („Uniform Customs and Practice for Documentary Credit"), publikowanym przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu,
  • objęcie dyskontem wyłącznie eksportu produktu polskiego.
  Dokumenty do pobrania