A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Finansowanie handlu

pdf

 

Jednym ze strategicznych zadań BGK jest wsparcie rozwoju polskich przedsiębiorstw, tak na arenie krajowej jak i międzynarodowej, zgodnie ze Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju. W związku z tym BGK posiada kompleksową ofertę w zakresie instrumentów finansowania handlu, które możemy podzielić na cztery główne grupy:

  • gwarancje bankowe (handel krajowy i zagraniczny),
  • akredytywy (handel krajowy i zagraniczny),
  • wykup wierzytelności (handel krajowy i zagraniczny),
  • kredyt dla banku nabywcy (handel zagraniczny).

BGK posiada doświadczenie w finansowaniu, zabezpieczaniu i/lub rozliczaniu kontraktów handlowych polskich eksporterów na sześciu kontynentach. Więcej o wskazanych grupach produktów można przeczytać w linkach poniżej.

Akredytywy

Gwarancje bankowe

Kredyt dla nabywcy udzielany poprzez bank nabywcy

Kredyt eksportowy udzielany przy udziale banku importera

Wykup wierzytelności z kredytu dostawcy w ramach kontraktu eksportowego

Refinansowanie kredytu kontraktowego udzielonego nabywcy polskich towarów i usług