A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Finansowanie eksportu dóbr i usług o charakterze inwestycyjnym

pdf

Kredyt dla nabywcy (buyer`s credit)  - kredyt eksportowy udzielany bezpośrednio zagranicznym spółkom - nabywcom polskich dóbr i usług (m.in. dostawy maszyn, urządzeń, linii technologicznych czy też usług budowlanych). W ten sposób BGK może finansować inwestycje, w których polska spółka występuje w roli generalnego wykonawcy/głównego podwykonawcy, czy też kluczowego dostawcy dóbr. Zastosowanie takiego instrumentu niweluje dla eksportera ryzyko niewypłacalności jego zagranicznego kontrahenta (gwarancja płatności za dostarczone dobra/wykonane usługi), natomiast importerowi zapewnia źródło finansowania i pozwala rozłożyć spłatę zobowiązań na średni lub długi okres (do 12 lat). Warunkiem zaangażowania finansowania ze strony BGK jest krajowe pochodzenie przedmiotu eksportu (minimum 40% wartości kontraktu eksportowego).

 

Ponadto, zasady finansowania muszą być zgodne z tzw. Konsensusem OECD (OECD Consensus – Arrangement on Officially Supported Export, including Principles and Guidelines to Promote Sustainable Lending Practices) – m.in BGK może sfinansować do 85% wartości kontraktu eksportowego zawartego przez polskie przedsiębiorstwo. Zabezpieczeniem kredytu poza aktywami projektu jest polisa ubezpieczeniowa KUKE S.A.

 

Możliwe struktury finansowania w ramach kredytu dla nabywcy:

   

   

   finansowanie projektowe (project finance)

   – zagraniczna spółka celowa jako kredytobiorca

   finansowanie korporacyjne (corporate finance)

   – zagraniczna spółka o odpowiednim standingu finansowym i potwierdzonej historii działalności jako kredytobiorca

   finansowanie na ryzyko skarbu państwa (sovereign finance)

   – ministerstwo finansów/agenda rządowa danego kraju jako kredytobiorca

   finansowanie joint venture (joint venture finance)

   – spółka z udziałem polskiego i zagranicznego kapitału jako kredytobiorca