A A A Wersja kontrastowa
BGK Linia 801 598 888, 22 599 8888

Działalność własna BGK

pdf

BGK wspierając polski eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm nie ogranicza się do obsługi programów Finansowe Wspieranie Eksportu oraz DOKE. Bank ma także bogatą ofertę w tym zakresie w ramach działalności własnej.


Zagranicznego nabywcę polskich dóbr lub jego bank możemy, pod warunkiem pozytywnej oceny ryzyka, finansować również poza programem Finansowe Wspieranie Eksportu. Schematy transakcji różnią się od tych zaprezentowanych dla programu  Finansowe Wspieranie Eksportu [link] jedynie brakiem wymogu ubezpieczenia KUKE. W przypadku zainteresowania takimi transakcjami (potwierdzenie, dyskonto lub postfinansowanie akredytywy, kredyty dla banku nabywcy, kredyty dla nabywcy, wykupy wierzytelności) prosimy o kontakt.


Dodatkowo BGK w ramach działalności własnej może także elastycznie dostosowywać stosowane instrumenty do potrzeb polskiego eksportera. Stąd, po indywidualnej ocenie potencjalnej transakcji, bank może również rozważyć zaoferowanie następujących instrumentów:

  • kredyty dla zagranicznych spółek-córek polskich grup kapitałowych,
  • kredyty na akwizycje zagraniczne dokonywane przez polskie przedsiębiorstwa,
  • gwarancje kontraktowe,
  • linie wielocelowe,
  • inne instrumenty, w zależności od potrzeb polskich przedsiębiorców.