A A A Wersja kontrastowa
BGK Linia 801 598 888, 22 599 8888

Wsparcie eksportu

Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje rozwiązania wspierające eksporterów ze szczególnym uwzględnieniem eksporterów produktów i usług zgodnych z definicją „produktu polskiego”.

Finansowe Wspieranie Eksportu

Rządowy program pomocy dla eksporterów polskich produktów

Program DOKE

Rządowy program dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych

Działalność własna BGK

Elastyczna oferta wsparcia eksportu i ekspansji zagranicznej