A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Rachunki bankowe

Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje pełen zakres rachunków bankowych i usług z nimi związanych, które pozwalają na nowoczesne zarządzanie obszarem finansów przedsiębiorstw zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i uproszczony dostęp do pełnej oferty BGK. Klientom biznesowym oferujemy następujące rodzaje rachunków bankowych:

Rachunek bieżący

Rachunek rozliczeniowy przeznaczony do obsługi rozliczeń pieniężnych z tytułu bieżącej działalności

Rachunek pomocniczy

Rachunek upraszczający gromadzenie i zarządzanie środkami przeznaczonymi na określony cel

Rachunek walutowy

Rachunek bieżący lub pomocniczy prowadzony w walutach wymienialnych

Rachunek płacowy

Forma rachunku pomocniczego do rozliczeń pieniężnych związanych z obsługą wynagrodzeń

Rachunek powierniczy

Rachunek bankowy do obsługi rozliczeń pieniężnych zgodnie z umową handlową pomiędzy powierzającym i powiernikiem

Rachunek sum depozytowych

Rozwiązanie wspomagające zarządzanie indywidualnymi kwotami depozytów (kaucji, wadiów, poręczeń majątkowych etc.)

Rachunek VAT

Karty płatnicze

Wybór kart płatniczych powiązanych z rachunkami

Wyciągi elektroniczne

Automatyczne generowanie wyciągów bankowych

W ramach poszczególnych typów rachunków bankowych dostępny jest pełen wachlarz usług powiązanych, które zapewniają przedsiębiorstwom na swobodę dysponowania środkami i nowoczesne rozwiązania automatyzujące procesy zarządzania środkami finansowymi. W naszej ofercie dostępne są następujące usługi dodatkowe:

Konsolidacja sald

Rozwiązania automatycznego transferowania środków

Identyfikacja Płatności

Automatyczna identyfikacja płatności przychodzących

Obsługa gotówkowa

Rozwiązania z obszaru zarządzania gotówką

Autoinwestycja

Efektywne wykorzystanie nadwyżek finansowych

Transakcje importowo-eksportowe

Usługi w obrocie międzynarodowym

Bankowość elektroniczna bgk24

Strefa bankowości elektronicznej bgk24

Usługi rozliczeniowe

Klasyczne dyspozycje płatnicze w ramach rachunków bankowych