A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Poręczenia i gwarancje

Szeroka oferta produktów poręczeniowych, gwarancji i awali przygotowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla klientów instytucjonalnych.

Gwarancje i poręczenia

Pokrycie zobowiązań finansowych w formie nieodwołalnego zobowiązania banku

Awale

Oferta przejęcia zobowiązań wekslowych dla klientów instytucjonalnych

Produkty gwarancyjne w linii

Oferta poręczeń, gwarancji i awali udostępnianych w formie linii

Poznaj również szczegóły innych programów poręczeń i gwarancji nastawionych na wspieranie przedsiębiorczości i aktywności obywatelskiej

Gwarancja spłaty kredytu z Funduszu Gwarancji Rolnych

W Banku Gospodarstwa Krajowego został utworzony Fundusz Gwarancji Rolnych (FGR), którego celem jest wsparcie gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) w dostępie do finansowania.

Gwarancja spłaty kredytu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Gwarancje spłaty kredytu dla przedsiębiorstw telekomunikacyjnych.

Gwarancja BIZNESMAX z dotacją

Gwarancja spłaty kredytu ze środków Funduszu Gwarancyjnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 

Projekt Szwajcarski

Gwarancje BGK udzielane w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy

Gwarancje de minimis

Zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla mikro-, małego lub średniemu przedsiębiorcy (MŚP)

Rządowy program poręczeń i gwarancji BGK

Rządowy program poręczeń i gwarancji wspierający przedsiębiorczość

Poręczenia i gwarancje wspierające prywatyzację

Rządowy program poręczeń i gwarancji dla spółek aktywności obywatelskiej

Gwarancja w ramach programu COSME (PLG COSME)

Gwarancja BGK z regwarancją EFI w ramach programu COSME (PLG COSME)

Gwarancja spłaty kredytu Kreatywna Europa (PLG-Kreatywna Europa)

Gwarancje spłaty kredytu dla podmiotów działających w sektorach kultury i kreatywnych.