A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Lokaty

BGK od lat wspiera przedsiębiorców oferując im kompleksowy zestaw nowoczesnych usług bankowych dopasowanych do ich specyficznych potrzeb.

Pakiet pomocy dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19

Rachunki bankowe

Produkty wspierające finansowanie działalności bieżącej przedsiębiorstw

Lokaty

Produkty lokacyjne dla przedsiębiorstw dysponujących okresowymi nadwyżkami finansowymi

Kredyty obrotowe

Produkty wspierające finansowanie działalności bieżącej przedsiębiorstw

Kredyty inwestycyjne

Finansowanie inwestycji realizowanych samodzielnie lub współfinansowanych ze środków unijnych

Poręczenia i gwarancje

Szeroka oferta produktów poręczeniowych i gwarancyjnych dla przedsiębiorstw

Produkty skarbowe

Zestaw sprawdzonych instrumentów służących zarządzaniu ryzykiem walutowym i procentowym.

Wsparcie eksportu

Programy wsparcia eksporterów przy wykorzystaniu środków budżetowych

Fundusze i programy

Produkty wspierające rozwój przedsiębiorstw z wykorzystaniem środków rządowych

Wsparcie rozwoju firm

Programy i projekty realizowane przez BGK w obszarze wsparcia przedsiębiorców

Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej w latach 2014-2020

Preferencyjne pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

Jessica2

Finansowanie inwestycji w Wielkopolsce

Wykup wierzytelności

Alternatywa dla klasycznej formy finansowania

Obligacje

Usługi emisji i skupu korporacyjnych papierów wartościowych

Usługi powiernicze

Obsługa rachunków depozytowych dla przedsiębiorstw

SPLIT PAYMENT W OBSŁUDZE PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

W celu udostępnienia przez Bank mechanizmu podzielonej płatności mającego zastosowanie do przyjmowania płatności na rachunek kredytowy – prosimy o kontakt z doradcą klienta lub Infolinią BGK
801 598 888, 22 599 8888.