A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Rachunek pomocniczy

pdf
 • O produkcie

  Posiadanie rachunku pomocniczego ułatwia zarządzanie środkami pieniężnymi przeznaczonymi na określone rodzaje rozliczeń (np. z wybranymi kontrahentami) lub wyodrębnienie środków o określonym przeznaczeniu (np. fundusz remontowy).

  Rachunek służący do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych oraz gromadzenia środków na cel określony przez Posiadacza w umowie rachunku.

  Podstawowe cechy rachunku
  • waluta rachunku – PLN lub waluta wymienialna (rachunek walutowy),
  • oprocentowanie rachunku - zmienne,
  • kapitalizacja odsetek - kwartalna,
  • dostępna opcja automatycznego inwestowania środków (Autoinwestycja),
 • Szczegóły oferty
  Podstawowe korzyści

  Wykorzystanie możliwości rachunków pomocniczych w obszarze działalności finansowej przedsiębiorstw pozwala uzyskanie szeregu korzyści, do których należy zaliczyć:

  • łatwość zarządzania środkami poprzez wyodrębnienie środków na określone rodzaje rozliczeń (np. fundusz remontowy, rozliczenia z wybranymi kontrahentami, obsługa masowych płatności, wypłaty wynagrodzeń, przechowywanie zakupionych walut),
  • możliwość indywidualnego nadawania uprawnień do każdego z kont,
  • możliwość łatwego zarządzania wieloma rachunkami w ramach jednej instalacji systemu bankowości elektronicznej BGK@24 BIZNES, w tym nadawania rachunkom nazw własnych,
  • bezpłatne przelewy między rachunkami,
  • szeroki dostęp do wszystkich funkcji rozliczeniowych rachunku, w tym m.in:
   • dokonywanie przelewów krajowych i zagranicznych,
   • przelewy do ZUS i US,
   • korzystanie z polecenia zapłaty,
   • wykorzystanie zleceń stałych,
  • możliwość skorzystania z indywidualnej oferty dla klientów decydujących się na założenie większej liczby rachunków,
  • możliwość realizacji rozliczeń pieniężnych w formie:
   • bezgotówkowej - za pomocą polecenia przelewu, operacji przy użyciu kart płatniczych oraz przy wykorzystaniu czeków rozrachunkowych,
   • gotówkowej - przy wykorzystaniu czeków gotówkowych oraz poprzez wpłatę i wypłatę gotówki.
 • Warunki współpracy
  Dokumenty do pobrania