A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Bankowość internetowa bgk24

pdf
 • O systemie

  Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje system internetowej obsługi klienta bgk24 umożliwiający łączenie się z bankiem w dowolnym czasie i miejscu. Korzystanie z systemu ułatwia zarządzanie finansami oraz pozwala na przyspieszenie realizacji operacji. Bgk24 to również takie korzyści jak:

  • łatwy i szybki dostęp do informacji bankowych za pośrednictwem Internetu,
  • oszczędność środków dzięki niższym opłatom za dyspozycje składane w formie elektronicznej,
  • wygoda wynikająca z ograniczenia do minimum konieczności odwiedzania placówek banku,
  • możliwość wymiany danych (eksport i import) z systemami finansowo-księgowymi,
  • elastyczność w zakresie przyznawania uprawnień (jedna lub wiele osób akceptujących transakcje).
 • Funkcjonalność
  Funkcjonalność systemu

  System bgk24 zapewnia pełną swobodę w dysponowaniu środkami zgromadzonymi na rachunkach prowadzonych w BGK. Do najważniejszych funkcji systemu, realizowanych w dowolnym miejscu i czasie, możemy zaliczyć:

  • wykonywanie operacji bankowych w obrocie krajowym i zagranicznym z rachunków prowadzonych w PLN jak i walutach obcych,
  • dostęp do informacji o wysokości salda, wolnych środkach i obrotach na rachunkach,
  • precyzyjne zarządzanie płynnością oraz optymalizacja stanu środków na rachunku bankowym (np. dokonywanie przelewów, zakładanie lokat),
  • nadawanie indywidualnych nazw rachunkom,
  • wyszukiwanie operacji na rachunkach według wybranych kryteriów,
  • konfigurowanie uprawnień do wykonywania poszczególnych operacji,
  • współpraca z systemami finansowo-księgowymi polegająca na możliwości importu plików przelewów i eksporcie wyciągów o elastycznej strukturze danych,
  • korzystanie z baz kontrahentów z opcją importu danych z plików,
  • możliwość przesyłania korespondencji do banku w formie zleceń otwartych.
 • Bezpieczeństwo
  Bezpieczeństwo

  Wysokie bezpieczeństwo zapewniają mechanizmy weryfikacji i autoryzacji dostępu takie jak:

  • autoryzacja transakcji przy pomocy karty mikroprocesorowej z unikalnym kluczem i numerem PIN,
  • bezpieczne połączenie SSL (Secure Socket Layer) czy
  • zabezpieczenie przed próbami zgadywania hasła dostępu do systemu.
 • Pliki do pobrania
  Instrukcje i regulaminy