A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Transakcje wymiany walutowej

pdf
 • O transakcji

  Transakcja wymiany walutowej jest transakcją kupna albo sprzedaży waluty bazowej za walutę kwotowaną po negocjowanym kursie ustalonym pomiędzy bankiem a klientem, rozliczaną w ustalonym dniu wykonania zobowiązań wynikających z transakcji (data waluty).


  Data waluty może przypadać na:

  • dzień zawarcia transakcji,
  • jeden dzień roboczy lub dwa dni robocze po dacie zawarcia transakcji.


  Transakcja wymiany walut może być wykorzystywana do dokonywania wymiany walutowej po atrakcyjnych, negocjowanych kursach np. przy:

  • realizacji płatności w obrocie dewizowym,
  • przewalutowaniach pomiędzy rachunkami,
  • zakupie/sprzedaży walut pod polecenie wypłaty.
 • Szczegóły oferty
  Korzyści dla klientów
  • sprzedaż/kupno przez klienta waluty w drodze indywidualnych negocjacji z upoważnionym pracownikiem banku, 
  • wymiana środków po korzystniejszym niż standardowo stosowanym kursie.
 • Warunki współpracy
  Warunki zawarcia transakcji
  • umowa ramowa zawierania i wykonywania negocjowanych transakcji wymiany walut.


   W przypadku transakcji:

  • pomiędzy rachunkami - warunkiem koniecznym do zawarcia transakcji jest posiadanie przez klienta rachunków w walutach, które będą przedmiotem wymiany.
  • typu przelew - warunkiem koniecznym do zawarcia transakcji jest posiadanie przez klienta rachunku w PLN.

  Usługa dotyczy wszystkich par walutowych, wskazanych w tabeli kursów walut BGK.