A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Produkty skarbowe

Szanowni Państwo,

w celu zwiększenia Państwa bezpieczeństwa oraz umożliwienia zapoznania się z najważniejszymi zasadami funkcjonowania transakcji pochodnych oraz ryzyk z nimi związanych, poniżej zamieściliśmy przeznaczony dla Państwa dokument Karty transakcji pochodnych. W dokumencie zawarte zostały opisy transakcji pochodnych oraz ryzyka z nimi związane, a także najważniejsze pojęcia dot. tych transakcji. Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem przed zawarciem z Bankiem umowy dotyczącej zawierania i wykonywania transakcji pochodnych na rynku OTC. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Państwa opiekunem klienta.

Ponadto zamieszczona została Broszura informacyjna zawierająca najważniejsze informacje o banku i świadczonych usługach inwestycyjnych oraz dodatkowych a także Polityka realizacji zleceń i informacje o kosztach realizowanych transakcji.

Prezentacja – informacje dot transakcji pochodnych
Broszura informacyjna
Polityka wykonywania zleceń
Informacja o kosztach realizowanych transakcji pochodnych
Grupy docelowe

Transakcje wymiany walutowej

Oferta transakcji kupna i sprzedaży walut wymienialnych.

Zarządzanie ryzykiem walutowym

Oferta ochrony przed skutkami zmian kursów walutowych

Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej

Oferta ochrony przed skutkami zmian wartości stóp procentowych

Zarządzanie nadwyżkami finansowymi

Oferta produktów inwestycyjnych