A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi o Pożyczce Płynnościowej POIR

Kto rozpatruje wnioski? BGK czy pośrednik?Wnioski rozpatrywane są przez pośredników finansowych. Lista instytucji jest dostępna . 

Wnioski rozpatrywane są przez pośredników finansowych. Lista instytucji jest dostępna tutaj

 

Czy firmy na ryczałcie mogą również starać się o pożyczkę?

Tak, kluczem jest tu status bycia mikro-, małą lub średnia firmą. Nie ma znaczenia sposób rozliczania się danego podmiotu (płatnik VAT czy ryczałt).

Jaki jest okres rozliczenia się z pożyczki?

Maksymalny okres spłaty środków nie może być dłuższy niż 72 miesiące (6 lat) od momentu jej uruchomienia, tj. wypłaty pożyczki lub jej pierwszej transzy.

Jak wyliczana jest kwota pożyczki płynnościowej, oprócz posiadania dotychczasowych dochodów i spełnienia pozostałych parametrów?

Kwota pożyczki będzie uzależniona od potrzeb przedsiębiorcy oraz możliwości spłaty pożyczonej kwoty już po osiągnięciu równowagi finansowej w przedsiębiorstwie. Każdorazowo kwestia ta będzie ustalana indywidualnie pomiędzy przedsiębiorcą a instytucją, która udziela pożyczki.

Czy wymagane dokumenty można wysłać mailem?

Prosimy kontaktować się w sprawie szczegółów z pośrednikiem finansowym. Każda instytucja udzielająca pożyczek sama decyduje o drodze nadsyłania dokumentów - mail, formularz on-line lub inne.

Czy pośrednicy pomagają w wypełnieniu dokumentów? Po otrzymaniu kompletu dokumentów jaki jest czas realizacji ?

Pośrednik finansowy powinien udzielić niezbędnych informacji, nie naliczając przy tym żadnych dodatkowych opłat czy prowizji. Czas rozpatrywania i oceny dokumentów zależy od pośrednika finansowego.

Formalności - wniosków czy formularzy - jest za dużo. Nie dało się tego uprościć?

Każda z instytucji, która udziela pożyczek płynnościowych, opracowała swój wzór wniosku o pożyczkę i powinna służyć pomocą przy jego wypełnieniu. Zachęcamy do kontaktu z instytucją, która udziela pożyczek w Pana regionie.

Czy jest forma wsparcia dla firm, które nie mają w ogóle dochodów, np. transport? Zero przychodów z ostatnich 3 miesięcy?

Tak, wspieramy mikro, małe i średnie firmy, które z powodu epidemii mają trudności (lub za chwilę będą je mieli)., np. brak dochodów. Są to nieoprocentowane pożyczki płynnościowe, które można przeznaczyć np. na wynagrodzenia, opłacenie faktur, wynajem lokalu itp. Produkt jest dostępny w całym kraju. Pożyczek udzielają instytucje finansujące, współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Ich lista dostępna jest na stronie https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/pozyczki-plynnosciowe-poir/ w zakładce "Instytucje Finansujące".

Pracujemy również nad uruchamianiem regionalnych pożyczek płynnościowych. Produkt będzie dostępny w wybranych regionach. O szczegółach będziemy systematycznie informować na naszej stronie bgk.pl.

Czy uzależniamy kwotę pożyczki od wielkości zatrudnienia? Czy z pożyczki mogą skorzystać osoby nie zatrudniające pracownika? Jak wyliczana jest kwota pożyczki oprócz posiadania dotychczasowych dochodów i spełnienia pozostałych parametrów? 

Kwota pożyczki nie jest uzależniona od wielkości zatrudnienia, a osoby samozatrudnione również mogą skorzystać z tego produktu. Kwota pożyczki jest uzależniona od potrzeb przedsiębiorcy oraz możliwości spłaty pożyczonej kwoty już po osiągnięciu równowagi finansowej w przedsiębiorstwie. Każdorazowo kwestia ta będzie ustalana indywidualnie pomiędzy przedsiębiorcą a instytucją, która udziela pożyczki.
Listę instytucji udzielających pożyczki płynnościowe dostępna na stronie https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/pozyczki-plynnosciowe-poir/ w zakładce "Instytucje Finansujące". 

Czy z pożyczki będzie można skorzystać w przypadku otrzymania środków z zapowiadanego programu rządowego z budżetem 100 mld PLN związanego z utrzymaniem zatrudnienia? Czy uzyskanie innego wsparcia wyklucza możliwość ubiegania się o pożyczki płynnościowe?

Skorzystanie z innych instrumentów wsparcia programu rządowego związanego z COVID-19 nie wyklucza skorzystania z pożyczki płynnościowej. 

Czy z pożyczki mogą skorzystać takie branże jak gastronomia czy transport? 

Z pożyczki mogą skorzystać wskazane branże. Są jednak branże, które są wykluczone (np. producent i importer napojów alkoholowych, tytoniowych, materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją, czy treści pornograficznych).

Czy z pożyczki mogą skorzystać firmy które uzyskały z ZUS-u zawieszenie/umorzenie płatności składek? 

Tak, z pożyczki mogą skorzystać firmy które uzyskały z ZUS zawieszenie/umorzenie płatności składek.

Czy wobec problemów w funkcjonowaniu urzędów, zaświadczenie z ZUS i US będzie wymagane? 

Jeżeli chodzi o kwestię wymaganych dokumentów z ZUS i US to jako BGK nie określamy, czy musi być to zaświadczenie, czy nie. O tym decydować będą instytucje finansujące, które wybierzemy do końca kwietnia i które na mocy umowy z BGK będą udzielać tych pożyczek. Z pożyczek może skorzystać firma, która wg stanu na koniec 2019 r. nie była w trudnej sytuacji, np. nie miała zaległości w ZUS i US.