A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Pożyczki Płynnościowe PES

Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił pożyczki płynnościowe dla podmiotów ekonomii społecznej na zapewnienie im płynności finansowej w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID – 19.  

 • O pożyczce

  Pożyczka płynnościowa umożliwia podmiotom ekonomii społecznej sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnienie jej płynności finansowej.

  Przeznaczenie
  • sfinansowanie wynagrodzeń pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US),
  • pokrycie zobowiązań publiczno-prawnych Ostatecznego Odbiorcy, 
  • spłata zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
  • zatowarowanie, półprodukty itp.
  • pokrycie kosztów administracyjnych,
  • zakup drobnego wyposażenia.
  Dla kogo

  Pożyczka przeznaczona jest dla podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych zdefiniowanych w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej, m.in. spółdzielni socjalnych, spółdzielni pracy, organizacji pozarządowych, czy zakładów aktywności zawodowej.

  Główne parametry pożyczki
  • Maksymalna wartość pożyczki - do wysokości 25% wartości rocznego obrotu  i nie więcej niż 100 tys. zł;
  • Okres spłaty – do 4 lat,
  • Oprocentowanie - 0,1 proc. w skali roku,
  • Karencja w spłacie  – do 12 miesięcy,
  • Prowizja – brak opłat i prowizji.
 • Warunki pożyczki
   

  Aby podmiot ekonomii społecznej mógł skorzystać z pożyczki powinien:

  • istnieć co najmniej 12 m-cy i posiadać co najmniej jeden zamknięty rok obrotowy,
  • spełniać kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,
  • prowadzić działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową,
  • posiadać zdolność do spłaty zaciągniętego zobowiązania wraz z odsetkami i wykazać realne źródła spłaty tych zobowiązań (weryfikowana na podstawie dokumentów finansowych właściwych dla formy prawnej PES).
  Co należy zrobić, aby uzyskać pożyczkę

   

  Procedura ubiegania się o pożyczki ma uproszczony charakter i uwzględnia specyfikę oraz możliwości finansowe PES. W celu ubiegania się o pożyczkę należy złożyć wniosek do właściwego Pośrednika Finansowego wraz wymaganymi dokumentami potwierdzającymi sytuację finansową Podmiotu. W przypadku pożyczek z oprocentowaniem preferencyjnym może występować pomoc de minimis.

 • Instytucje finansujące