A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Poręczenia i gwarancje ramach rządowego programu "Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK"

pdf

Z oferty rządowego programu "Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK" skorzystać mogą podmioty gospodarcze oraz samorządy lokalne realizujące projekty z wykorzystaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej, a także podmioty realizujące projekty infrastrukturalne.

W ramach programu oferowane są następujące rodzaje produktów gwarancyjnych i poręczeniowych:

Poręczenia/gwarancje spłaty kredytu - tryb indywidualny

Forma zabezpieczania kredytów inwestycyjnych i obrotowych

Gwarancja należytego wykonania umowy

Gwarancja poprawności realizacji kontraktu

Reporęczenia portfela transakcji

Dodatkowe poręczenia zabezpieczające dla funduszy poręczeniowych