A A A Wersja kontrastowa
Infolinia 801 598 888, 22 475 8888

Gwarancje, poręczenia i awale w linii

pdf
 • O produkcie

  Bank umożliwia wystawianie gwarancji, poręczeń i awali w ramach linii na podstawie umowy ramowej zawartej pomiędzy BGK a klientem. Linia jest udzielona odrębnie dla każdego rodzaju produktu. Wystawianie poszczególnych produktów w ramach linii odbywa się bez konieczności każdorazowego przeprowadzania pełnego procesu oceny zdolności kredytowej oraz ustanawiania dodatkowych zabezpieczeń. 

 • Szczegóły oferty
  Dostępne linie gwarancyjne

  Linia może mieć charakter nieodnawialny lub odnawialny (w przypadku wygaśnięcia udzielonych w ramach linii produktów następuje odnowienie limitu i możliwość ponownego korzystania z produktów w ramach przyznanego limitu).

  Okres udostępniania linii

  Okres obowiązywania umowy o linię oraz dostępności produktów w ramach linii jest ustalany indywidualnie. 

  Kwota linii

  Kwota przyznanej linii ustalana jest indywidualnie i uzależniona od oceny potrzeb i zdolności kredytowej Klienta.

  Waluta linii

  Linia jest udostępniana w następujących walutach:

  • PLN
  • USD
  • EUR
  Prowizje

  Opłaty i prowizje związane z udzieleniem i obsługą linii pobierane są w wysokości określonej w Taryfie opłat i prowizji.

 • Warunki współpracy
  Warunki uzyskania linii w BGK

  Zawarcie umowy o linię jest uzależnione od spełnienia przez klienta następujących warunków:

  • ustanowienia prawnego zabezpieczenia spłaty wierzytelności z tytułu linii,
  • posiadania przez klienta zdolności kredytowej,
  • posiadania rachunku bieżącego w BGK i przeprowadzania przez niego obrotów w wysokości nie mniejszej niż kwota przyznanej linii.